wojewoda Łukasz Mikołajczyk

Wielkopolska: Grzywny, mandaty i diagnostyka, czyli jak region walczy z koronawirusem

828 notatek dotyczących naruszenia zasad kwarantanny i nieprzestrzegania przepisów, 217 postanowień o nałożeniu grzywien w łącznej wysokości 228 tys. zł. Wojewoda odebrał dziś raport od służb w regionie walczących z koronawirusem.

Zakończyła się wideokonferencja z wielkopolskimi samorządami oraz służbami – policją, strażą pożarną, wojewódzkim sztabem wojskowym w Poznaniu – oraz marszałkiem województwa wielkopolskiego. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk zapoznał się ze złożonymi raportami, podsumował i omówił sytuację w poszczególnych powiatach.

Pracę policji wspomaga 239 strażników straży miejskich i gminnych. Z kolei do wielkopolskich sanepidów od policji wpłynęło do tej pory 828 notatek dotyczących naruszenia zasad kwarantanny i nieprzestrzegania przepisów. Wydano 217 postanowień – w ostatniej dobie 36 – o nałożeniu grzywien w łącznej wysokości 228 tys. zł. Samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wielkopolskie szpitale są wspierane między innymi przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka w Poznaniu, w zakresie dostaw żywności oraz środków ochrony osobistej.

– Dziękuję wszystkim samorządom, przedstawicielom administracji zespolonej i służbom za wielkie oddanie i trudną codzienną pracę. Stoimy dziś przed wielkim zadaniem, które wymaga determinacji, zaangażowania i współpracy. To budujące, że te wartości są nam wszystkim bliskie – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Doktor Andrzej Trybusz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, poinformował, że w Wielkopolsce pracuje obecnie dziewięć laboratoriów wykonujących codziennie ponad 700 testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa, a średnia dzienna zapadalność na koronawirusa w województwie, liczona na 100 000 mieszkańców, wynosi 12,63.

Omówiono szczególnie trudną sytuację domów pomocy społecznej, kwestię dostaw środków ochrony do ośrodków interwencji kryzysowych i ośrodków dla osób bezdomnych, a także funkcjonowanie stworzonych przy szpitalach namiotów i kontenerów do segregacji i separacji pacjentów. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk wspomniał również o planach uruchomienia kolejnych izolatoriów dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania oraz pacjentów z łagodnym przebiegiem koronawirusa.

WUW, el

Dodaj komentarz

avatar