Straż Miejska walczy z nieodpowiednim parkowaniem

Podziel się!

W 2017 roku aż 29 508 zgłoszeń przyjętych przez dyżurnych dotyczyło wykroczeń w komunikacji! To była ponad połowa wszystkich interwencji przekazanych strażnikom w ubiegłym roku. Można powiedzieć, że nieprawidłowe parkowanie pojazdów stało się problemem społecznym występujący praktycznie w każdym zakątku naszego Miasta. Receptą na poprawę sytuacji mają być wzmożone działania strażników podejmowane w najbardziej newralgicznych miejscach.

Od początku roku strażnicy miejscy podejmują wzmożone działania, ukierunkowane na zminimalizowanie określonej grupy wykroczeń. Chodzi o zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców powodowanych przez wykroczenia występujące masowo. Od kilku lat na czele tej niechlubnej statystyki jest nieprawidłowe parkowanie. Ilość zgłoszeń mieszkańców, a co za tym idzie, ilość podejmowanych interwencji wobec kierujących, rośnie z roku na rok. Tylko w ubiegłym roku zgłoszenia mieszkańców przełożyły się na blisko 43 tys. interwencji strażników wobec kierowców nieprawidłowo parkujących pojazdy, szczególnie na przejściach dla pieszych, chodnikach, w bramach wjazdowych i na trawnikach.

Reklama

Natomiast rejony miasta, w których występuje największe nasilenie wymienionych nieprawidłowości, to oczywiście ścisłe centrum Starego Miasta oraz stara zabudowa Jeżyc, Wildy i Grunwaldu. Nie bez znaczenia jest fakt, że w zdecydowanej większości wymienione obszary objęte są Strefą Płatnego Parkowania.

W straży miejskiej przyjęto zasadę, że w najtrudniejszych obszarach miasta przeprowadzane będą kilka razy w miesiącu wzmożone działania. Kierownik referatu typuje kilka ulic, które będą skrupulatnie sprawdzane przez kilkunastu funkcjonariuszy.

Reklama

Strażnicy zwracają uwagę na każde, nawet najmniejsze wykroczenie powodujące uciążliwości i zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. W ten sposób chcą doprowadzić do poprawy dyscypliny w zakresie parkowania pojazdów, w najbardziej newralgicznych częściach miasta.

Działania te będą kontynuowane, a ich największym walorem jest powtarzalność i nieuchronność kary, co w dłuższym przedziale czasu powinno doprowadzić do zwiększenia dyscypliny i kultury kierowców w zakresie parkowania pojazdów.

Należy dodać, że funkcjonariusze nie ograniczali się jedynie do podejmowania działań restrykcyjnych, ale także zwracali uwagę na czytelność oznakowania, wraki oraz czystość jezdni i chodników.

Reklama

Autor: SM


Podziel się!
Reklama