Stęszew: Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

podpisanie umowy, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 fot. WZDW2
Po kilku latach starań i przeszkód rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 staje się faktem. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał ze spółką Colas Polska umowę na jej rozbudowę.

Umowa została podpisana w Urzędzie Gminy Stęszew w obecności Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego.

– Ta inwestycja ma dość długą i trudną historię – mówił Wojciech Jankowiak. – Teoretycznie moglibyśmy dziś mówić o końcu rozbudowy, ale z różnych względów musieliśmy rozwiązać umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu w 2017 roku. Straciliśmy 2-3 lata, musieliśmy przygotować zadanie od początku, ale nie poddaliśmy się. Zależało mi, by podpisać obecną umowę tu, na miejscu i móc po pierwsze, wytłumaczyć się lokalnej społeczności, a po drugie, pokazać, że dotrzymujemy obietnic.

Rozbudowa obejmuje odcinek od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku przebiegającym w granicach gminy Stęszew. Odcinek o długości 8,6 km w Stęszewie to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023 – 7 kwietnia WZDW w Poznaniu zawarł ze spółką Colas umowę dotyczącą odcinka o długości 3,7 km w granicach gminy Buk. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r.

– Zakres inwestycji jest podobny do zakończonej w ubiegłym roku rozbudowy na odcinku od drogi S5 do Dymaczewa Nowego – mówił Paweł Katarzyński, dyrektor WZDW w Poznaniu. – Zamierzamy wzmocnić konstrukcję do 11,5 tony na oś, poszerzyć drogę, przebudować skrzyżowania, wyznaczając na nich lewoskręty, zbudować elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu i – o co jestem najczęściej pytany – zbudować ścieżkę rowerową aż do Buku. Wymieniam roboty, których efekty są widoczne dla oka, ale pamiętajmy, że jest również szereg kolizji i robót pod ziemią.

Lokalizacja i natężenie ruchu na DW306 sprawia, że inwestycja ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie.

Zakres prac obejmuje między innymi wzmocnienie do 11,5 tony/oś i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przepustów, rowów, poboczy i zjazdów, odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi.

Jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział środków unijnych.

WZDW

Podziel się: