Rozpoczyna się kolejny remont w centrum Poznania. Tym razem pomnika

Dzień Ułana - uroczystości pod pomnikiem w Poznaniu fot. Sławek Wąchała

Restauracja samego monumentu i tablic z inskrypcjami oraz nowa zieleń – taki cel mają prace remontowe pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Ich rozpoczęcie wymusił zły stan rzeźby, cokołu i całej podstawy pomnika. Mają one potrwać do kwietnia przyszłego roku.

Prace renowacyjne są szeroko zakrojone.
“Obejmują one m.in. oczyszczenie wszystkich elementów pomnika, naprawienie pęknięć i uzupełnienie spoinowania, a także odkucie orła w jego pierwotnej formie według materiałów ikonograficznych” – informują władze Poznania. – “Prace pozwolą na przywrócenie walorów estetycznych i właściwości technicznych pomnika oraz zabezpieczą obiekt przed postępującym niszczeniem. Dodatkowo, na wniosek Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, planowane jest umieszczenie w obrębie cokołu pomnika tablic inskrypcyjnych, upamiętniających żołnierzy z tej jednostki”.

Przypomnijmy, że pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich znajduje się u zbiegu ulic Ludgardy i Paderewskiego. Został wykonany przed 1927 rokiem: rzeźbę zaprojektował Mieczysław Lubelski, a wykonali ją Benedykt Kasznia oraz Józef Murlewski, natomiast za projekt architektoniczny odpowiadał Adam Ballenstedt. W 2009 r. monument wpisany został do rejestru zabytków.

Na wykonanie prac konserwatorskich przeznaczono 735 tys. zł. Prace potrwają do kwietnia 2024 r.

Źródło: UMP

Podziel się: