Ptasia grypa nad jeziorem Powidzkim potwierdzona. Starostwo wydało oświadczenie

jezioro Powidzkie fot. Powiat Słupecki

„Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy – H5N1” – poinformowało Starostwo Powiatowe w Słupcy. W związku z tym w rejonie jeziora Powidzkiego obowiązują obostrzenia.

Jak podkreśla starostwo w swoim komunikacie – jezioro nie zostanie zamknięte dla mieszkańców, turystów, żeglarzy czy wędkarzy, trzeba też pamiętać, że wirus H5N1 nie jest groźny dla ludzi. Ale jest groźny dla innych ptaków, a ludzie mogą go przenosić, dlatego w tym rejonie obowiązują pewne obostrzenia wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy.

Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem, którą pokazuje mapa i którą będą wyznaczać odpowiednie tablice z napisem „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”. W strefie można przebywać, ale z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków.

„W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami” – informuje PIW. – „W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej). Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane. W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722 323 370, oraz Ostrowite tel: 783 111 874, gm. Słupca tel: 603 586 952, PIW Słupca tel: 632 751 983”.

W strefie obowiązuje też całkowity zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których prezentowane są ptaki. Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem do 31 maja, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki.

„W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco” – podsumowują służby starosty.

Podziel się:

Ostatnio dodane: