Psary: Kuria Włocławska wydała oświadczenie w sprawie zachowania proboszcza

Proboszcz parafii nie może obrażać wiernych – uznał biskup włocławski w oświadczeniu wydanym 2 stycznia. I stwierdził, że ksiądz powinien teraz przeprosić swoich parafian.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Ograbisz z Psar, niewielkiej miejscowości niedaleko Turku, zorganizował zbiórkę na nowe drzwi do plebanii. Potrzeba było na nie około 30 tys. złotych, jednak udało się zebrać tylko nieco ponad 10 tys. To rozsierdziło księdza proboszcza, który swój komentarz w tej sprawie wywiesił w gablocie z ogłoszeniami parafialnymi. Zamieścił tam też zestawienie wysokości datków, a także miejscowości i ulic: „Wielki Szacun, Podziękowanie i Ukłon dla: ul. Wiśniowej (92 proc. ofiarności),ul. Komunalnej (86 proc)”. A parafian, którzy dali zbyt małe datki lub ich nie dali w ogóle „skąpcami i kpiarzami”.

Parafianie poczuli się urażeni i sprawa zrobiła się głośna. Gdy jej echa dotarły do włocławskiej kurii, ksiądz proboszcz został wezwany na rozmowę z biskupem. Po wizycie proboszcza kuria wydała oświadczenie, w którym skrytykowała zachowanie księdza oraz język, jakiego użył, opisując swoich parafian. Biskup uznał też, że proboszcz powinien przeprosić swoich wiernych za te słowa.

el