Poznański uniwersytet federacyjny coraz bliżej. List intencyjny podpisany

K. Szoszkiewicz, UPP, D. Wieliński, AWF, T. Jesionowski, PP, H. Kostrzewska, AM, A. Tykarski, UMP, B. Kaniewska, UAM, M. Żukowski, UEP, W. Hora, UAP, A. Lesicki, fot. UAM

Rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali dziś list intencyjny w sprawie powstania poznańskiego uniwersytetu federacyjnego.

Rektorzy podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni z czerwca 2020 roku) dotyczące kontynuacji działań zmierzających do powołania federacji.

“Jesteśmy przekonani, że Federacja stanie się zwieńczeniem wieloletniej współpracy naszych
uczelni i będzie służyła jej dalszemu rozwojowi” – czytamy w liście. – „Ta forma bliższej integracji przyczyni się do podniesienia rangi poznańskiego środowiska naukowego w kraju, w Europie i na świecie. Wyrażona w ten sposób jedność celów i działań będzie źródłem synergistycznego wzrostu osiągnięć naukowych i artystycznych naszych uczelni, a tym samym całego środowiska naukowego miasta Poznania”.

W dokumencie zostały także wskazane główne obszary działalności, na których chce się skupić sfederowana uczelnia. Mają to być badania naukowe i działalność artystyczna, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni i tytułów naukowych, promocja oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Sygnatariuszami listu jest 8 poznańskich uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – to w gabinecie rektor UAM Bogumiły Kaniewskiej został podpisany dokument – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

– Trwają intensywne prace nad wypracowaniem porozumienia, na podstawie którego powstanie federacja, która będzie miała silniejszy głos niż pojedyncze uczelnie – mówi rektorka UAM. – Podkreślam, że tożsamość i dorobek żadnej z uczelni nie zostanie pominięty, wszyscy zachowują swoją odrębność
finansową i organizacyjną. Ale sfederowana jednostka będzie ewaluowana we wszystkich dziedzinach i niemal wszystkich dyscyplinach naukowych. Z ponad stutysięczną rzeszą studentów zdecydowanie
będzie największym ośrodkiem akademickim w Polsce.

– To kolejny ważny krok w kierunku powstania federacji – dodaje prof. Andrzej Lesicki, przewodniczący Centrum Integracji i Rozwoju oraz koordynator działań federacyjnych. – Teraz przygotowany zostanie
statut federacji tak, by po spodziewanej w roku 2022 ewaluacji osiągnięć naukowych doszło do podpisania dokumentu powołującego federację. Zgodnie uważamy, że federacja jest formą wzmacniającą
więzi pomiędzy uczelniami, która może przynieść naukową rangę ośrodka poznańskiego. Jednocześnie ta forma współpracy pozwoli wszystkim uczelniom zachować ich dotychczasową odrębność i tradycję, wyzwalając nową energię w dążeniu do doskonałości naukowej i opartej na niej wysokiej jakości kształcenia.

Źródło: UAM

Podziel się: