Poznańscy naukowcy w międzynarodowym zespole. “Pojawienie się covid-19 zachwiało systemem”

Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Lepsze przygotowanie społeczeństwa na przyszłe wyzwania związane ze zdrowiem publicznym, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z covid-19 – taki cel ma międzynarodowy projekt Partnerships for Science Education (PAFSE). Biorą w nim udział naukowcy z UAM.

W PAFSE uczestniczy zespół pracowników Wydziału Biologii oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt zakłada współpracę pomiędzy szkołami, uniwersytetami, instytucjami edukacji nieformalnej, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Ma też je zachęcić do działań na rzecz zwiększenia wiedzy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), poprzez multidyscyplinarne podejście do uczenia się w oparciu o projekty dotyczące zagadnień zdrowia publicznego. Jest realizowany przez konsorcjum 9 instytucji akademickich, w tym UAM, i finansowany przez UE w ramach programu Science with and for Society, program Horyzont 2020.

– Pojawienie się pandemii covid-19 zachwiało systemem, który rządził światem i naszą rzeczywistością, ujawniając nierówności i podkreślając potrzebę bardziej skutecznych globalnych strategii promujących zdrowie publiczne – mówi prof. Eliza Rybska, kierowniczka projektu. – Podnoszenie świadomości i przygotowanie społeczeństwa do zapobiegania przyszłym epidemiom i innym zagrożeniom zdrowia publicznego stało się istotnym zagadnieniem. Zrozumienie nieodłącznych relacji między ludźmi i innymi żywymi organizmami, a także ich środowiskiem, stało się kluczową kwestią, która musi być brana pod uwagę przez władze oświatowe i społeczności, z którymi one współdziałają.

Działania edukacyjne PAFSE zostały oparte między innymi o otwartą naukę w szkołach, która przewiduje wycieczki poza placówkę i wizyty zewnętrznych ekspertów oraz korzystanie z ogólnodostępnej platformy do wspólnej pracy projektowej online z cyfrowymi zasobami edukacyjnymi i interaktywnymi obiektami edukacyjnymi.

Obecnie trwa faza pilotażowa programu w ośmiu poznańskich szkołach: LO św. Marii Magdaleny, II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, I LO im. K. Marcinkowskiego, Zespole Szkół Urszulańskich, Szkole Podstawowej nr 35, International School of Poznań, XV LO oraz XXV LO.

Partnerami są takie firmy i instytucje, jak Aquanet, Probiotics, Diagnostyka – laboratoria medyczne, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Fundacja “Razem w Chorobie”, a współpracują Wydział Biologii UAM, prowadzący akcję “Skarby w dłoń” dotyczącą profilaktyki nowotworów piersi i jąder. Wśród współpracowników są również prof. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego i dr inż. Agnieszka Bilska – dietetyczka wykładająca na Akademii Wychowania Fizycznego. Partnerem jest także Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który umożliwia przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zagadnień zdrowia publicznego i edukacji naukowej. Właśnie trwa nabór dla chętnych nauczycieli na zajęcia zatytułowane “Nauczanie przez odkrywanie – zdrowie publiczne we współczesnym świecie”.

Podziel się: