poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Poznań: Zmarł profesor Henryk Olszewski

Był dziekanem Wydziału prawa i Administracji UAM, wybitnym historykiem prawa oraz mistrzem nauk o ustroju, myśli i kulturze politycznoprawnej Polski i Niemiec. Zmarł 19 sierpnia w Poznaniu.

Profesor dr hab. dr h.c. multi Henryk Olszewski, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był także autorytetem w dziedzinie doktryn polityczno-prawnych, historykiem ustroju państwa i prawa, autorem wybitnych dzieł naukowych oraz nauczycielem wielu pokoleń prawników polskich. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był także członkiem Komitetu Godności Honorowych UAM oraz członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności. Aktywnie włączał się w działalność naukową także w Poznaniu: był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rady Naukowej Biblioteki PAN w Kórniku oraz prezesem Kuratorium Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis oraz Medalem Homini Vere Acadmico. Prezydium PAN przyznało mu Medal Oswalda Balzera za całokształt twórczości w zakresie historii ustroju Polski i dziejów stosunków polsko-niemieckich. Był też doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Pogrzeb odbędzie się 1 września o godz. 12.30 na Cmentarzu Junikowskim.

UAM

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoPoznań: Zmarł profesor Henryk Olszewski