Poznań: ZDM rozpoczął akcję odbierania liści

worek z liśćmi fot. ZDM

Tej jesieni ponownie właściciele i administratorzy posesji mogą skorzystać z pomocy Zarządu Dróg Miejskich w uprzątaniu opadłych liści. Dostaną worki na liście, które, gdy będą pełne, ZDM bezpłatnie odbierze z wyznaczonych miejsc.

Liście opadające z drzew jesienią są dużym problemem dla właścicieli posesji – a przypomnijmy, że zgodnie z art. 5 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Problemem jest nie tylko sprzątanie spadających liści, ale też ich późniejsze zagospodarowanie. Nie każdy ma tak duży ogród i kompostownik, by wykorzystać liście we własnym ogrodzie. I w tym od kilku lat pomaga poznaniakom Zarząd Dróg Miejskich, dostarczając mieszkańcom worki, do których mogą pakować liście z drzew zebrane w pasie drogowym.

„Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków do gromadzenia liści worków oznaczonych napisem „ZDM – worki zebrane z ulicy” oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków)” – informuje ZDM.- „Worki, w liczbie adekwatnej do liczby przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej liczby worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście”.

Pełne worki mieszkańcy powinni wystawić na pobocze drogi lub chodnika po stronie posesji, skąd odbiorą je pracownicy ZDM zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie ZDM. Worków nie należy wystawiać na pasy zieleni między jezdniami, bo zebranie ich stamtąd będzie utrudniać ruch, a także nie składać ich w większe sterty, bo to z kolei może prowadzić do tworzenia się dzikich wysypisk śmieci.

Mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji, musi tylko złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, do Wydziału Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM. 12 września zostanie tam uruchomiony specjalny numer telefonu na zgłoszenia: 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 9.00), oraz
e-mail: liscie@zdm.poznan.pl.

Podziel się: