Poznań: Zamiast pola golfowego powstanie las. „Przez lata teren ulegał coraz większej degradacji”

Jacek Jaśkowiak podjął decyzję o zalesieniu działki pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach. Pierwotnie w planach miało to być miejsce pod pole golfowe.

– Chcemy zalesić duży obszar w granicach miasta. Na 23 ha terenu zamierzamy posadzić 184 tysiące drzew, a na pozostałej części działki uzupełnić istniejący już drzewostan, tworząc miejsce o wysokiej wartości przyrodniczej i ekologicznej – tłumaczy Jacek Jaśkowiak.

– Mieszkańcy oczekują od nas działań poprawiających jakość powietrza i warunków środowiskowych w mieście. Potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Będę zabiegał o taki dobór gatunkowy drzew, by pozytywny wpływ tych nasadzeń na środowisko był jak najwyższy. Liczę, że radni miasta Poznania zgodzą się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. To inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom osiedla Krzyżowniki-Smochowice, gdzie często występuje problem złej jakości powietrza. Korzystać z niego będą wszyscy poznaniacy i poznanianki – dodał prezydent Poznania.

Cała działka ma powierzchnię około 60 hektarów, z czego ponad połowa terenu – 32 ha, jest porośnięta zielenią wysoką, której główny trzon stanowią drzewa gatunków takich jak: brzozy, klony, lipy, dęby, świerki, topole i buki. Szacowana liczba drzew znajdujących się obecnie na tym terenie wynosi 64 tysiące, ich zagęszczenie jest jednak bardzo nieregularne. Drzewa w tym miejscu będą dosadzane. Pozostały teren, nieporośnięty zielenią wysoką, o powierzchni 23 hektarów zostanie zalesiony. W tym miejscu posadzone będzie 184 tys. drzew. 5 ha będzie przeznaczonych na zagospodarowanie rekreacyjne.

– Zalesienie tego terenu i zaprzestanie starań o budowę pola golfowego jest w pełni uzasadnione – mówi Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich. – Przez 14 lat żaden inwestor nie zainteresował się ideą stworzenia pola golfowego. Przez lata teren ulegał coraz większej degradacji. Powstanie lasu w tym miejscu jest dobrym pomysłem. Teren ten znajduje się w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. Poza tym, skupisko drzew to naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziała skutkom zmian klimatu. Miejsce to będzie służyć wszystkim mieszkańcom – dodaje dyrektor ZLP.

Obecnie zarządcą działki przy ul. Słupskiej jest Zakład Lasów Poznańskich. Do 2010 r. działała tam szkółka Krzyżowniki (produkcja roślin zakończyła się jednak wcześniej, bo 2005 r.). W latach 2011 – 2015 obszar był administrowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Teren z roku na rok podlegał coraz większej degradacji. W tym czasie trwało bowiem poszukiwanie inwestora, który miałby wybudować w tym miejscu profesjonalne pole golfowe. Zaprzestanie zabiegów gospodarczych spowodowało pojawienie się inwazyjnych gatunków roślin i owadów. W miejscu tym znajduje się także kilka zdewastowanych budynków i pozostałości po obiektach, które ze względów bezpieczeństwa kwalifikują się do rozbiórki lub remontu. Pozostawienie tego terenu w obecnym stanie stwarza realne zagrożenie dla pobliskich lasów.

Powstanie profesjonalnego pola golfowego w rejonie ul. Słupskiej nie jest już brane pod uwagę. Wiadomo już, że taki obiekt stanąć ma w Tarnowie Podgórnym. Gmina ma już inwestora.

Żeby plany prezydenta można było zrealizować konieczna będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, czym zajmują się radni miejscy. Tam większość ma klub Jaśkowiaka, więc nie powinno być problemów z realizacją inwestycji.

Autor: UMP / op. AS

Podziel się:

Ostatnio dodane: