szczur fot. UMP

Poznań. Zaczęła się obowiązkowa deratyzacja

Przez cały kwiecień w stolicy Wielkopolski będzie trwała obowiązkowa deratyzacja. „Celem akcji jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy” -wyjaśniają władze miasta.

Deratyzacja odbywa się przede wszystkim w budynkach zabudowy wielolokalowej, lokalach gastronomicznych, obiektach handlowych branży spożywczej, na targowiskach, w szpitalach, hotelach, budynkach placówek oświatowych, żłobkach i domach pomocy społecznej oraz obiektach, w których prowadzi się zbiorowe żywienie albo zbiera lub przetwarza odpady.

Właściciele i zarządcy takich nieruchomości mają obowiązek wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni, a później, przez cały miesiąc sprawdzać jej ilość w pojemnikach. Do obowiązków właścicieli budynku należy także ich uszczelnienie, przede wszystkim usunięcie wszystkich szpar i otworów, którymi szczury i myszy mogłyby się dostać do środka.

W miejscach wyłożenia trucizny musi także pojawić się informacja z ostrzeżeniem, że to trucizna. Rodzice i opiekunowie powinni w tym czasie szczególnie pilnować dzieci i zwierzęta domowe, by nie sięgały do pojemników. Zarządcy mają także obowiązek usuwać padłe szczury – także dlatego, by nie stały się pożywieniem zwierząt domowych , co może doprowadzić do wtórnego zatrucia.

Miejscy urzędnicy rekomendują, by informacje i ostrzeżenia o truciźnie umieszczać także w języku ukraińskim ze względu na dużą liczbę uchodźców z Ukrainy, którzy nie znają polskiego. Dwujęzyczne napisy powinny się znaleźć przede wszystkim w miejscach użyteczności publicznej.

Przez cały kwiecień strażnicy miejscy oraz inspektorzy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować, czy właściciele budynków zastosowali się do nakazu obowiązkowej deratyzacji. Strażnicy miejscy dodatkowo będą sprawdzać gospodarkę odpadami.

Wydział Gospodarki Komunalnej UMP przygotował poradnik deratyzacyjny, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące deratyzacji – można go pobrać ze strony internetowej WGK.

Kolejna deratyzacja w mieście odbędzie się dopiero we wrześniu, jednak warto wiedzieć, że zarządcy i właściciele nieruchomości maja obowiązek podejmowanie działań także poza tymi terminami, jeśli na posesji pojawią się gryzonie.