Deklaracja neutralności klimatycznej fot. www.gdansk.pl

Poznań w Klimatycznej Koalicji Polskich Miast i Gmin

Samorządy deklarują intensyfikację współpracy na rzecz ochrony klimatu i apelują do rządu o pomoc w realizacji ambitnego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji. Wśród nich jest Miasto Poznań.

Okazją do spotkania polskich samorządowców był odbywający się w Gdańsku kongres Smart Metropolia. Tematem 8. edycji tego wydarzenia są wyzwania, jakie dla wspólnot lokalnych stanowi kryzys klimatyczny.

– My, samorządowcy, jesteśmy od realnej codziennej pracy, z tego nas rozliczają mieszkańcy i mamy pełną świadomość negatywnego wpływu zmian klimatycznych na życie w naszych miastach czy gminach. Dlatego podpisujemy deklarację, za którą idą konkretne czyny. Symbolicznie, podpisy złożą dziś przedstawiciele kilkunastu miast i gmin, ale zapraszamy wszystkie samorządy do współpracy – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz. – Apelujemy wspólnie do rządu, by w ramach realizacji przyszłego budżetu UE wsparł nas w działaniach. Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, czy elektromobilnością odegra w nadchodzącej perspektywie kluczową rolę.

“Deklarację współpracy polskich miast i gmin” podpisało kilkunastu prezydentów i burmistrzów. Wśród nich była zastępczyni prezydenta, Katarzyna Kierzek – Koperska.

– Nasze miasto boryka się ze smogiem i suszą. Niestety, nie mamy wsparcia w tej kwestii ze strony rządu. Oczekujemy wieloletniego programu odejścia od węgla i rozwiązania problemów związanych z retencją, a otrzymujemy deklarację głowy państwa, że węgiel będzie miała się dobrze przez kolejnych 200 lat – zaznacza katarzyna Kierzek – Koperska. – Liczymy na to, że dzięki nowej perspektywie finansowej, w której Komisja Europejska deklaruje przeznaczenie 40 proc. budżetu unijnego na cele związane ze zmianami klimatycznymi, zbudujemy nowy system retencji i stworzymy inne niezbędne rozwiązania dla przyszłości naszej planety. Rok 2020 będzie dla samorządów najtrudniejszy. Finansowanie z UE nie będzie jeszcze dostępne, a budżety miast są okrojone. Nie poddamy się i będziemy stawiać czoła wyzwaniom klimatycznym na tyle, na ile będziemy w stanie – dodaje zastępczyni prezydenta Poznania.

Pałna treść deklaracji dostępna jest poniżej:

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KLIMATYCZNEJ POLSKICH MIAST I GMIN Z DNIA 7 LISTOPADA 2019 R.

Zważywszy, że Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie, którego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur, jako przedstawiciele lokalnych wspólnot samorządowych, których mieszkańcy coraz częściej borykają się ze skutkami zmian klimatu, ustalamy co następuje:

Paragraf 1

Deklarujemy potrzebę zintensyfikowania wspólnego działania na rzecz ochrony klimatu. Konieczne jest przyspieszenie działań poprzez rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych, w szczególności polityki energetycznej, polityki rozwoju, polityki przestrzennej oraz inwestycyjnej, a także polityki transportowej oraz wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poczuwając się do odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń apelujemy do polskiego Rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Oczekujemy wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarujemy wkład merytoryczny i finansowy w realizację tych przedsięwzięć.

Paragraf 2

Mając na uwadze fakt, że adaptacja do zmian klimatu ma charakter lokalny oraz wymaga holistycznego podejścia w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, postanawiamy, w miarę możliwości samorządu, o wdrażaniu Planów Adaptacji do Zmian Klimatu w celu budowania odporności naszych miast i gmin na negatywne konsekwencje zmian klimatu.

Paragraf 3

Mając na uwadze, że odwrócenie aktualnych negatywnych trendów wymaga partnerskiego współdziałania, a w tym przede wszystkim: wspólnej promocji i edukacji w zakresie celów klimatycznych, wymiany doświadczeń, wypracowania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz realizacji celów, o których mowa w niniejszej deklaracji, powołujemy Klimatyczną Koalicję Polskich Miast i Gmin.

Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.

W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji/ fot. www.gdansk.pl W czwartek przedstawiciele największych samorządów podpisali deklarację o współpracy i powołaniu koalicji.

UMP, el

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze