Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy odwołał zajęcia dydaktyczne

Zajęcia nie będą się odbywały do 26 marca. Odwołano także wymianę zagraniczną, a pracownikom zalecono posługiwanie się mailami i telefonami zamiast wizytami osobistymi. Ograniczenia dotyczą również akademików.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS- CoV-2 władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadziły następujące ograniczenia:

Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 26 marca 2020 roku. Dotyczy to studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych, doktoranckich i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W okresie tym można organizować egzaminy dyplomowe i prace badawcze związane z wykonywaniem prac dyplomowych.

Zawiesza się do dnia 31 marca 2020 roku wymianę osobową z wszystkimi partnerami zagranicznymi.

Pracownicy uczelni będą pracować na dotychczasowych zasadach. Należy organizować pracę w sposób ograniczający bezpośrednie kontakty poprzez szersze wykorzystanie kontaktów telefonicznych i internetowych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego możliwe jest wprowadzanie trybu pracy zdalnej.

Pracownikom, doktorantom i studentom wracającym z zagranicy zaleca się pozostanie w domu celem izolacji i obserwacji własnego stanu zdrowia przez okres 14 dni.

W domach studenckich do odwołania wstrzymuje się wizyty osób z zewnątrz, wprowadza się zakaz organizacji imprez oraz zawiesza się działalność polegającą na wynajmowaniu pokojów gościnnych.

Do odwołania wstrzymuje się wszystkie wydarzenia i spotkania naukowe na uczelni skupiające powyżej 50 uczestników.

UP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: