Poznań: UAM dołącza do apelu w sprawie czasopism naukowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wsparł krytyczne stanowisko polskich naukowców na temat zmian wprowadzonych w wykazie czasopism naukowych przez ministra nauki.

Przypomnijmy: chodzi o zmiany w punktacji czasopism naukowych, które wprowadziło ministerstwo w lutym, motywując to troską o rozwój polskiej nauki. Środowisko naukowe było innego zdania, co szereg gremiów zrzeszających polskich naukowców wyraziło w swoich stanowiskach. Teraz dołączył do nich także UAM.

Oto treść pisma, które zostało przesłane do ministra nauki:

„Szanowny Panie Ministrze!

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych uczelni i gremiów, które wypowiedziały się krytycznie wobec zmian wprowadzanych w wykazie czasopism, stanowiącym podstawę ewaluacji dyscyplin naukowych w roku 2022.

Wątpliwości, jakie budzi w środowisku akademickim kształt zmian, a w szczególności tryb ich wprowadzenia, podważają zaufanie do całego systemu szkolnictwa wyższego, w tym przede wszystkim do rzetelności nadchodzącej ewaluacji jakości badań naukowych. Dołączamy się zatem do apelu o wycofanie wprowadzonych zmian, wstrzymanie sie z nimi do czasu przeprowadzenia ewaluacji, a w szczególności do dokonywania zmian w zgodzie z rozwiązaniami ustawowymi, a więc przy pełnej współpracy z Komisją Ewaluacji Nauki”.

Nowy wykaz, przypomnijmy, obejmuje 31 433 czasopisma naukowe oraz recenzowane materiały z 1 638 konferencji naukowych związanych z takimi dyscyplinami jak informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Do ostatniego wykazu z 2019 r. dodano 1 032 czasopisma. Ponadto podwyższono punktację 264 czasopism dotychczas ujętych w wykazie.

UAM

4 1 vote
Oceń artykuł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze