Poznań: Trwa rekrutacja do szkół średnich

Podziel się!

Do końca maja absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogą składać dokumenty o przyjęcie do szkół średnich.

Ze względu na reformę edukacji tegoroczna rekrutacja będzie wyzwaniem. Do szkół średnich pójdzie tzw. “podwójny rocznik” – dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej oraz osoby po III klasie gimnazjum (jest to ostatni rocznik w tych szkołach).

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczęła się 13 maja. Wnioski o przyjęcie do wybranych placówek uczniowie mogą składać do końca miesiąca. Termin zgłoszeń upływa 31 maja (o godz. 15). Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 16 lipca. Na dokonanie ostatecznego wyboru uczniowie będą mieli ponad tydzień. Do 24 lipca muszą donieść do szkół, w których będą się uczyć, oryginały dokumentów. 25 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych obowiązują takie same zasady rekrutacji. Pod uwagę brane są oceny na świadectwie, wyniki egzaminów (gimnazjalisty i ósmoklasisty) oraz sukcesy, jakie uczniowie osiągali na olimpiadach oraz w konkursach przedmiotowych. W tym roku wprowadzona została jednak istotna zmiana. Uczniowie mogą wskazać aż 9 szkół, w których chcieliby kontynuować naukę (wcześniej wybierali tylko 3 placówki). Ma to ułatwić kandydatom dostanie się do wybranej szkoły.

Autor: UMP / op. AS


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar