Poznań: Skrócone lekcje ze względu na upały

Podziel się!

Dotychczas cztery placówki szkolne zgłosiły się do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta o możliwość skrócenia lekcji w szkołach ze względu na upały.

Skrócenia lub zawieszenie lekcji z powodu upałów umożliwiają przepisy oświatowe. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wskazuje górnej granicy temperatury, która ma wpływ na realizację zajęć. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o ich skrócenie lub zawieszenie do organu prowadzącego, jeżeli istnieje szansa, że wystąpi zagrożenie zdrowia uczniów. Bardzo wysokie temperatury mogą nieść takie ryzyko.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Zawieszenie lub skrócenie lekcji powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych środków zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur. W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut.

W Poznaniu o taką możliwość wystąpiły w poniedziałek dyrektorzy czterech placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 18. Wydział Oświaty UMP wydał im zgodę do środy. Lekcje, w wymienionych placówkach zostaną skrócone do 30 minut.

Autor: UMP op. AS


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar