Poznań: Sędziowie wzywają prezydenta Dudę do zaniechania mowy nienawiści

Stanowczy sprzeciw wobec wystąpień prezydenta Dudy oraz bezprawnych działań w sprawie sędziego Ochockiego – sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu przyjęli uchwałę nawołującą do zaprzestania oczerniania sędziów.

„Od kilku lat przedstawiciele obozu władzy, wykorzystując do tego celu między innymi media publiczne, podejmują działania zmierzające do przedstawienia polskich sędziów w jak najgorszym świetle” – czytamy w uchwale. – „Chcą w ten sposób uzyskać akceptację społeczną dla podporządkowania władzy sądowniczej pozostałym organom władzy państwowej i ograniczenia niezawisłości sędziowskiej”.

Ponieważ jednak te działania nie przynosiły efektów, do sejmu zaczęto składać projekty ustaw znoszących samorządność sędziowską i ograniczających niezawisłość sędziów. Są one krytykowane przez większość polskich – i nie tylko polskich – prawników, jednak cieszą się poparciem prezydenta RP.

Andrzej Duda 17 i 18 stycznia tego roku „użył bardzo mocnych i dyskredytujących wszystkich sędziów słów, w tym takich, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski i że sędziowie są nieodpowiedzialni i powinni być eliminowani, gdyż inaczej Polska nie będzie normalnym państwem. Trudno wobec takich słów przejść obojętnie, zwłaszcza że są wypowiadane przez najważniejszą osobę w państwie, która ma stać na straży praworządności”.

Tu sędziowie przywołali przykład sędziego Jarosława Ochockiego z Poznania, który w mediach społecznościowych napisał: „Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce!” – i jego sprawą natychmiast zajął się rzecznik dyscyplinarny. Za uchybienie godności urzędu prezydenta.

Sędziowie w swojej uchwale wskazują, że sędzia Ochocki, jak każdy obywatel, ma prawo do krytyki. Jego wpis nie nosi znamion przestępstwa znieważenia głowy państwa, wyraża jedynie dezaprobatę wobec jego postępowania, więc wszczynanie postępowania przez rzecznika jest bezzasadne. Jest też niezgodne z prawem – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowaniu czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego.

„Wzywamy przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a zwłaszcza prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do zaniechania mowy nienawiści i oczerniania polskich sędziów” – zaapelowali na koniec poznańscy sędziowie – a rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych do zaprzestania wszczynania postępowań dyscyplinarnych bez podstawy prawnej”.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: