Poznań: Radni sejmiku zaapelowali o obowiązkowe szczepienia. I zapoznali się z projektem budżetu

Urząd Marszałkowski

Radni w pierwszym czytaniu przeanalizowali założenia do budżetu województwa na 2022 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej regionu. Przyjęli też apel o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi.

Dochody budżetu Wielkopolski oszacowano na poziomie 1,95 mld zł, a wydatki sięgną 2,07 mld zł. Deficyt w wysokości 119 mln zł zostanie sfinansowany w całości ze środków własnych, które zostały po rozliczeniu budżetów z lat 2019 i 2020. Przyszłoroczne wydatki inwestycyjne samorządu województwa wyniosą 910 mln zł i w porównaniu z 2021 r. wzrosną o 151 mln zł.

Na co region przeznaczy najwięcej pieniędzy? Na budowę dróg wojewódzkich (np. obwodnic Gostynia, Wronek, Rogoźna) zaplanowano 399,2 mln zł, a na bieżące utrzymanie dróg i mostów – dodatkowe 100 mln zł. Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia to 290,9 mln zł, na dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich przeznaczono 230 mln zł, a dotacje dla 21 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 131 mln zł.

Długa i gorąca debata poprzedziła przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd Województwa stanowiska Sejmiku z apelem do władz państwowych o wprowadzenie obowiązku szczepień ochronnych przeciw covid-19 (przynajmniej wobec grup pracowników szczególnie narażonych na dużą liczbę kontaktów międzyludzkich).

Przedstawiciele koalicji rządzącej województwem podkreślali, że brak rządowych działań ograniczających pandemię oznacza problemy także dla rzeszy osób pozbawionych właściwej opieki medycznej z powodu przeciążenia systemu. Opozycyjni radni PiS argumentowali, że szczepienia należy promować, ale bez obowiązku ich przyjmowania. Za przyjęciem stanowiska zagłosowało 22 radnych, przeciwnych było 9, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Również 22 radnych poparło przedłożone przez klub PSL stanowisko. Sejmik w nim „potępia antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło w dniu 11 listopada 2021 r. w Kaliszu”. Inicjatorzy podkreślili, że trzeba wyraźnie protestować przeciw tego typu zachowaniom, które negatywnie wpływają na wizerunek Wielkopolski. PiS nie poparł stanowiska, m.in. ze względu na przywołanie w jego treści zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.

Sejmik nie przyjął natomiast stanowiska „w sprawie realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku dzięki rządowemu Funduszowi Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”. Za tym, by podziękować rządowi za proinwestycyjną politykę, byli wyłącznie członkowie klubu PiS. Z kolei radni koalicji rządzącej Wielkopolską, którzy zagłosowali przeciw przyjęciu tej uchwały, argumentowali m.in., że program „Polski Ład” jest zaprzeczeniem idei samorządności.

Źródło: UMWW

Podziel się: