Poznań: Staż w urzędzie miasta. Ile można zarobić?

staż fot. UMP
Do 2 lutego trwa nabór na wiosenną odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 65 miejsc w 27 biurach i wydziałach urzędu oraz 4 miejsca w PCŚ i 1 w Geopozie.

Program praktyk i staży skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), a także studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) uczących się na kierunkach odpowiadających wymaganiom danego wydziału czy biura.

– Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – mówi Anna Sarbinowska, koordynatorka staży w Urzędzie Miasta Poznania i dodaje – Studenci, którzy przejdą pomyślnie rekrutację, doświadczenie zawodowe będą zdobywać między 6 marca a 30 czerwca 2020 r.

Program podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy – 60 godzin praktyk realizowanych w ciągu miesiąca. Drugi – 180 godzin płatnego (stawka 17,00/h brutto) stażu realizowanego w ciągu 3 miesięcy.

– Luty będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w praktykach i otrzymają końcową pozytywną ocenę z ich przebiegu, urząd zawrze umowę zlecenia na drugi etap programu, czyli płatny staż – wyjaśnia Anna Sarbinowska.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą internetowego formularza. Uczestnicy programu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.

– Studenci bardzo pozytywnie oceniają miejski program stażowy. To dzięki niemu zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności przydatne na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały, w których realizujemy program, cenią sobie zaangażowanie oraz jakość wykonywanych zadań przez studentów. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy, potwierdza fakt, że ponad 700 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie na umowę o pracę – podkreśla Anna Sarbinowska.

Szczegóły programu oraz wykaz biur/wydziałów UMP i jednostek miejskich przyjmujących na praktyki i staże, wraz z wymaganiami co do kierunków studiów, do pobrania w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.

Na 58 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 35 tysięcy zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie około 4200 osób.

Informacje na temat staży można również znaleźć na stronie Urzędu Miasta Poznania.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: