Poznań: Pomoc miasta dla organizacji pozarządowych jest niewystarczająca!

organizacje pozarządowe na Targu Dobra fot. UMP
Tego zdania są same organizacje. I przygotowały petycję do prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Tomasza Lewandowskiego, prezesa ZKZL, by poprosić ich o bardziej zdecydowane wsparcie w czasie pandemii koronawirusa.

Obecnie lokale od ZKZL wynajmuje 148 organizacji pozarządowych. Rządowe decyzje wywołane pandemią uniemożliwiły większości z nich statutową działalność, taką jak organizacje warsztatów, kursów, prowadzenie galerii czy księgarni, świetlice socjoterapeutyczne czy ośrodki dziennego wsparcia. Działania wykonywane w ramach przeróżnych programów czy grantów również musiały zostać zawieszone – więc i z tego źródła pieniędzy nie będzie. Organizacje nie mają więc żadnych dochodów i w wielu przypadkach nie są w stanie zapłacić czynszu.

Ale NGO to dobrzy lokatorzy. Większość z nich włożyła w remonty zajmowanych przez siebie lokali naprawdę duże pieniądze, większe, niż zakładał ZKZL. 10 przykładowych organizacji, które udostępniły swoje dane, w roku 2018 i 2019 wydało na remonty 442 100 zł, a w zamian odzyskały od ZKZL 150 951 zł. Samego czynszu za ten czas zapłaciły 480 000 zł – kwota ta nie obejmuje nadwyżek z tytułu ryczałtu za media, które potrafią być nierealnie duże – jednocześnie zapewniając miastu prawie 1 000 000 zł z przeróżnych dotacji i grantów na działania dla miasta.

Tymczasem miasto – ich zdaniem – wbrew temu, co twierdzi podczas konferencji prasowych prezydent Jacek Jaśkowiak – nie przygotowało dla nich realnej pomocy.
„Uważamy, co podkreślamy od początku pandemii, że rozwiązania zaproponowane w Poznańskiej Tarczy Antykryzysowej są niewystarczające i nie biorą pod uwagę charakteru działalności prowadzonej przez sektor pozarządowy” – podkreślają organizacje. – „Nawet jeśli niektóre spośród organizacji prowadzą działalność gospodarczą, to zgodnie z prawem są zobowiązane cały przychód przeznaczyć na działania statutowe, zatem powinny być objęte należytym wsparciem”.

NGO przynoszą miastu wymierne korzyści: są fundamentem działań kulturotwórczych, miastotwórczych i pomocowych wspierając samorządy tam, gdzie nie dają sobie rady. To przecież głównie NGO wspierają osoby zagrożone wykluczeniami, w kryzysie, ubogie, bezdomne, z niepełnosprawnościami czy długotrwale bezrobotne. Są też pracodawcami, a bardzo często zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których nikt inny nie chce zatrudnić i dla których zarobione tu pieniądze stanowią jedyne źródło utrzymania. Ale jeśli same nie mają dochodów, to nie będą w stanie zatrudniać pracowników, którzy staną się kolejnymi bezrobotnymi z powodu pandemii.
„Zatem wspierając nas w tej dramatycznej sytuacji, wspieracie również naszych pracowników” – podsumowują NGOsy.

Czego chcą organizacje?
Całkowitego zwolnienia z czynszu od kwietnia do momentu, w którym zgodnie z prawem będzie można wznowić działania (nie krócej niż do czerwca 2020) oraz upust 70 proc. na 3 miesiące od momentu ich wznowienia.

Wprowadzenia transparentnych zasad przyznawania ulg dla wszystkich organizacji pozarządowych działających w lokalach ZKZL (w ramach spójnej i przyjaznej polityki lokalowej dla NGO, o której stworzenie środowiska pozarządowe apelują od lat).

Wprowadzenia transparentnych zasad rozliczania mediów, w tym informacji o podstawie prawnej wszelkich zmian i sposobie ich kalkulacji przy rozliczeniach i fakturach korygujących. Wzięcie pod uwagę mniejszego, a nierzadko nawet zerowego zużycia mediów z racji braku możliwości korzystania z najmowanych przez nas lokali.

Umożliwienia legalnego podnajmowania lokali zgodnego ze statutem, co w tak dramatycznym czasie może być istotnym sposobem ratowania budżetu.

Kierowaniu się w ustaleniach dotyczących wsparcia dla NGO w okresie epidemii rekomendacjami i oświadczeniami Komisji Dialogu Obywatelskiego zarówno przy Wydziale Kultury jak i Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz KDO przy Pełnomocniku Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Członkowie organizacji pozarządowych apelują do władz miasta i ZKZL o wspólne wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na wsparcie organizacji pozarządowych, inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Chętni mogą podpisać petycję tutaj.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: