Poznań: Po identyfikator SPP? Tylko z PIT-em!

Śródmiejska strefa płatnego parkowania fot-zdm
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przypomina, że poznaniacy zamierzający kupić identyfikator mieszkańca obszaru objętego płatnym parkowaniem muszą mieć ze sobą niezbędne dokumenty. W tym… PIT potwierdzający płacenie podatków w Poznaniu.

Od 1 czerwca zmieniły się zasady działania poznańskiej strefy płatnego parkowania. Jedną ze zmian jest możliwość wykupienia preferencyjnego abonamentu mieszkańca strefy tylko przez osoby zameldowane w Poznaniu i płacące tu podatki.

Oznacza to, że w przypadku chęci zakupy identyfikatora mieszkaniec musi okazać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania następujący dokumenty:
• dokumenty tożsamości lub inne dokumenty, z których wynikać będzie fakt zameldowania w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP lub ŚSPP.
• dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu. W przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rejestracyjnym również kartę pojazdu lub inny dokument poświadczający współwłasność (decyzję o współwłasności z Wydziału Komunikacji UMP). W przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt – również umowę.
W przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy z pracodawcą, należy okazać umowę, z której wynika fakt zatrudnienia u tego pracodawcy, wraz z umową powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem przez pracodawcę (w przypadku leasingu/kredytu), wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu.
• potwierdzony przez urząd skarbowy PIT (pierwszą stronę wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru) wskazujący na opłacenie podatków w Poznaniu.
W przypadku rozliczenia podatku przez internet – wydrukowaną pierwszą stronę PITu oraz wydrukowane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) wraz z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem UPO.

Bez powyższych dokumentów nie ma obecnie możliwości zakupu identyfikatora mieszkańca.

Poznaniacy narzekają na konieczność zebrania sporego stosiku dokumentów, które trzeba mieć ze sobą, jednak zaostrzenie restrykcji ma swoją przyczynę. Bierze się z prób omijania przepisów SPP przez co bardziej przedsiębiorczych właścicieli samochodów. Zdarzały się sytuacje, gdy ktoś nie mieszkał w centrum, a nawet czasami w ogóle nie w Poznaniu, ale ponieważ miał tu biuro lub interesy – zależało mu na tanim parkingu. Dogadywał się więc z mieszkańcem centrum, który samochodu nie posiadał, by pobrał identyfikator na swoje nazwisko – oczywiście nie za darmo, ale i tak wychodziło go to taniej niż płacenie za SPP. Podobno pracownicy własnie z tego powodu wydali niejeden identyfikator nobliwym i niezamożnym starszym paniom, które nagle okazywały się posiadaczkami luksusowych samochodów marki Porsche czy BMW…

Nowe zasady mają takie praktyki ukrócić. Czy się sprawdzą? To się okaże zapewne za kilka miesięcy.

ZDM, el