Poznań: Obowiązkowa deratyzacja już we wrześniu

szczury fot. S. Steinberger pixabay
Druga już w tym roku obowiązkowa deratyzacja ruszy 1 września i potrwa przez miesiąc. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta mają obowiązek w tym czasie wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni.

Celem akcji jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy.
„Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy wielolokalowej – ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz wolno stojących komórek i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy” – informują władze miasta. – „Objęte nią są także lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska i giełdy rolno-spożywcze, magazyny żywności, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie i bursy; budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie oraz działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, a także schronisko dla zwierząt i ogród zoologiczny”.

Trutki na gryzonie powinny zostać wyłożone w pobliżu ich gniazd lub miejsc żerowania – należy używać trutek ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie – a obok powinny się znaleźć napisy ostrzegawcze. Po zakończeniu akcji należy pamiętać o usunięciu resztek preparatu.

Wrześniowy termin deratyzacji nie jest przypadkowy: właśnie w tym czasie gryzonie (myszy, a szczególnie szczury) jedzą znacznie więcej przygotowując się do zimy, są więc bardziej podatne na „podsuwane” preparaty, które ograniczają ich liczebność.

„Przypominamy, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości ciąży obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości, co przewidują przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” – informują władze miasta. – „W czasie trwania akcji Straż Miejska Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości”.

Szczegółowych informacji odnośnie deratyzacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania – pod numerami telefonu: 61 878 1500, 61 878 5559.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: