Poznań: Nowe taryfy na parkingach Park&Ride. Będzie taniej!

Podziel się!

Dzisiaj zaczęły obowiązywać nowe taryfy na parkingach Park&Ride. Za darmo samochód na nich będą mogły zostawić osoby mające bilety długookresowe w taryfie A. Pozostali zapłacą 10 złotych.

Do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingu “Parkuj i Jedź” (Park&Ride) uprawniać będą nie tylko bilety okresowe na sieć, ale również trasowane oraz bilety w Programie Premiowym i zakupione w ramach oferty PEKA Firma, pod warunkiem obejmowania swym zakresem strefy A. Dodatkowo, od 11 czerwca, zmienia się opłata za parkowanie dla osób nieposiadających wymienionych wyżej biletów – teraz będzie wynosić 10 zł.

Obecnie w Poznaniu funkcjonuje pierwszy z zaplanowanych parkingów P&R. Lokalizacja (w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego) pozwala na sprawną i wygodną przesiadkę na szybki tramwaj. Trwają już prace związane z powstaniem trzech nowych parkingów tego typu: przy rondzie Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz przy ul. św. Michała. Obiekty mają powstać do października 2020 roku.

W połowie maja Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę dotyczącą zasad korzystania z parkingów typu “Parkuj i Jedź”. Wprowadzono nowe rodzaje biletów, które umożliwiają bezpłatne korzystanie z parkingów. Od wtorku – bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat – można będzie pozostawić samochód na parkingu P&R na podstawie następujących, ważnych w strefie A, w chwili rozpoczęcia i zakończenia parkowania, biletów: okresowy imienny na sieć, normalny lub ulgowy 50%, Metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na sieć, na rok szkolny, na sieć,
semestralny, na sieć, dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć, dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć, socjalny, na sieć, dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć, dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć, Seniora, na sieć, okresowy imienny na trasę do 6, do 18 lub do 24 przystanków normalny lub ulgowy 50%, w Programie Premiowym na sieć, normalny lub ulgowy 50%, w Programie Premiowym dla osób korzystających z “Biletu Metropolitalnego, na sieć”, normalny lub ulgowy 50%, PEKA Firma na sieć, normalny lub ulgowy 50%.

11 czerwca zacznie obowiązywać również – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania – nowy cennik korzystania z parkingu “Parkuj i Jedź”. Wysokość opłaty parkingowej zostaje obniżona z 15 zł do 10 zł – co jest zbieżne z obniżeniem w taryfie biletowej ceny biletu 24-godzinnego na strefę A, która zacznie obowiązywać od 1 sierpnia.

Opłata za parkowanie obowiązuje od momentu wjazdu na parking do zakończenia doby parkingowej (parking jest otwarty 7 dni w tygodniu w godzinach 4.30-2.30, z codzienną przerwą na konserwację od godz. 2.30 do godz. 4.30).

Na podstawie dowodu wjazdu kierowcy mogą – bez konieczności dodatkowego zakupu biletu na autobus czy tramwaj – korzystać z transportu publicznego organizowanego przez ZTM we wszystkich strefach.

ZTM op. AS


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar