Poznań: Nieprawidłowe parkowanie i wiosenne porządki, czyli tydzień strażników miejskich

Nielegalne parkowanie fot. straż miejska
Nieprawidłowo zaparkowane samochody to tradycyjnie najczęstszy problem, z jakim poznaniacy zwracają się do straży miejskiej. W tym tygodniu takich interwencji było ponad 3000.

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1 033), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 2 406 wezwań dla kierowców, w 507 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 61 interwencjach zlecili odholowanie samochodów na parkingi strzeżone. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili odholowanie na parking strzeżony 7 wraków.

W minioną środę pod „lupą” strażników, znalazły się samochody zaparkowane w centralnej części Wildy. Strażnicy od rana do wieczora kontrolowali przestrzeganie podstawowych zasad parkowania, między innymi wzdłuż takich ulic jak: Wierzbięcice, Górna Wilda, Dolna Wilda, Spychalskiego, Różana, Topolowa, Niedziałkowskiego, Głęboka, Sikorskiego czy Czarneckiego.

Strażnicy ujawnili 83 samochody zaparkowane w miejscach zabronionych. W zdecydowanej większości kierowcy ignorujący podstawowe przepisy z zakresu porządku w ruchu drogowym zostali ukarani na miejscu. Tylko w 7 przypadkach wystawiono wezwania do stawiennictwa w siedzibie SM, a w 3 przypadkach samochody odholowano na parking strzeżony.

Przebudowę Rynku Łazarskiego rozpoczęto od skweru Kazimierza Nowaka. Już od 28 stycznia. ustawiono nowe znaki drogowe, a za wycieraczkami parkujących tam samochodów wkładano ulotki informujące o nadchodzących zmianach. Pomimo to strażnicy zlecili usunięcie na koszt właściciel aż 11 samochodów.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami to druga co do wielkości kategoria interwencji realizowanych przez strażników – 238 zgłoszeń mieszkańców, które przełożyły się na działania kontrolne związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Strażnicy Eko patrolu interweniowali w sprawie zanieczyszczenia rzeki Głównej. Na powierzchni rzeki, na wysokości ulicy Bartniczej, mieszkańcy zauważyli tłuste plamy. Na podstawie wcześniejszych obserwacji, funkcjonariusze ustalili miejsce wycieku substancji ropopochodnych. W minionym tygodniu, po interwencji strażników rejonowych, wiele zaśmieconych miejsc zostało uporządkowanych. Między innymi u zbiegu ulic Brzechwy i Barwickiej, uporządkowano śmieci zgromadzone przy trzech porzuconych pojazdach, a w lasach wokół Piątkowa usunięto opony porzucone tam w kilku miejscach.

Funkcjonariusze w 97 przypadkach interweniowali wobec zwierząt – najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki.

W minionym tygodniu 102 zgłoszenia mieszkańców dotyczyły zagrożenia zdrowia lub życia – najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób spożywających alkohol oraz bezdomnych.

Funkcjonariusze reagowali także 87 razy na zakłócanie ciszy i porządku publicznego, a odpowiednim służbom zgłosili 62 awarie techniczne.

SMMP,  el

Podziel się: