Młodzieżowa Rada Miasta fot. MRM

Poznań: Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zaprasza na sesję

Więcej pieniędzy na program rowerowy i wzmocnienie współpracy między radami młodzieży w poznańskiej aglomeracji. Młodzieżowi radni spotkają się 23 kwietnia na sesji.

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania spotka się po raz ósmy w tej kadencji. sesja rozpocznie się o godzinie 16.00.

“Rada podejmie też uchwałę o Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Miast
Aglomeracji Poznańskiej” – informują młodzieżowi radni. – “Dokument ten ma za zadanie wzmocnić współpracę pomiędzy Młodzieżowymi Radami z Kostrzyna, Lubonia, Suchego Lasu, Murowanej Gośliny, Tarnowa Podgórnego i Poznania. Poza rozwojem działalności już istniejących MRMów sygnatariusze stawiają sobie za cel nakłonienie władz pozostałych gmin do stworzenia u
siebie Młodzieżowej Rady. Po przyjęciu uchwały przedstawiciele MRMP spotkają się w poszczególnych gminach z sygnatariuszami, aby formalnie porozumienie podpisać. Na sesji obecne będą reprezentacje wspomnianych Młodzieżowych Rad”.

Młodzieżowi radni wystosują także do prezydenta Jacka Jaśkowiaka wniosek o
uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania wzrostu nakładów na realizację Programu Rowerowego Miasta Poznania oraz przyspieszenie realizacji inwestycji rowerowych. Rada złoży też uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grunwald część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego w Poznaniu.

“Najistotniejszym zagadnieniem będzie wyodrębnienie terenu publicznego
ciągu rowerowego na obszarze 1-UZ w celu uwzględnienia tras Programu Rowerowego” podkreślają radni. – “Jest to szczególnie istotne z uwagi na krzyżowanie się w tym miejscu dwóch bardzo istotnych szlaków rowerowych. Ważne jest także to, że po wybudowaniu w tym rejonie nowego szpitala, stary budynek przyjąć ma formę głównie dydaktyczną. Stworzy to silny ośrodek akademicki generujący duże potoki pasażerskie”.

Radni zapoznają się też z projektem serii podcastów o zdrowiu psychicznym młodzieży, które przedstawi Urszula Mańkowska, zastępczyni dyrektora PCŚ, a Kacper Nowicki, przewodniczący MRMP, przekaże radzie sprawozdanie z
dotychczasowych prac miejskiego Zespołu ds. Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej, zwróci także uwagę na kwestię niedostatecznej liczby etatów psychologów i pedagogów w poznańskich szkołach i konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń antydyskryminacyjnych dla osób świadczących taką pomoc.

MRMP

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze