Marsz Równości 2019 Poznań fot. Przemysław Łukaszyk
Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” rozpoczęła kampanię skierowaną do młodych ludzi, która ma ich przekonać do wspierania swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. W akcję włączył się także Poznań.

Kampania nosi nazwę „LGBT+ja” i nieprzypadkowo mówi się o niej 17 maja, ponieważ to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Chce zwrócić uwagę na problem przemocy wobec nieheteronormatywnych i transpłciowych nastolatków, którzy spotykają się z nią wszędzie: w szkole, w domu, w miejscach publicznych, w internecie. Zdaniem działaczy fundacji to efekt m.in. zaniedbań w zakresie edukacji, podsycania postaw homofobicznych oraz ograniczonego reagowania na krzywdę osób LGBT+.

– Złe i okrutne słowa, na które nikt nie reaguje, brak działań profilaktycznych, granie kartą homofobii dla interesów politycznych stopniowo tworzą coraz większą przestrzeń dla aktów agresji i innych form dyskryminacji – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. – Obojętność i brak dyskusji na temat praw mniejszości stają się de facto przyzwoleniem na krzywdę, również dzieci i młodzieży.

Kampania „LGBT+ja” odbywa się pod hasłami: „Masz we mnie sojusznika”, „Masz we mnie sojuszniczkę”. Powadzona jest głównie w internecie. Towarzyszą jej również grafiki oraz seria postów tłumaczących, jak nastolatki wspierać swoich rówieśników. Organizatorzy zachęcają również dorosłych do wspierania idei kampanii oraz deklarowania wsparcia dla nastolatków LGBT+.

W akcję włączyły się władze Poznania.
– Każdy człowiek, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, pochodzenia, stopnia sprawności, płci, wieku, wyznawanej religii czy statusu społecznego powinien czuć się w Poznaniu bezpiecznie – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Przemocy, zwłaszcza wobec młodych ludzi, musimy przeciwdziałać, wszelkimi sposobami. Akcje edukacyjne, społeczne stanowią bardzo istotny element tej walki.

W Poznaniu inicjatyw wspierających tolerancję i akceptację inności nie brakuje zresztą na co dzień. Od tego roku Grupa Stonewall prowadzi mieszkanie interwencyjne dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy. Mogą w nim czasowo zamieszkać osoby doznające podwójnego wykluczenia – ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową i ze względu na doświadczenie przemocy, często związane z kryzysem bezdomności. Dzięki miejskiemu projektowi mają zapewnione schronienie i nocleg oraz interwencyjną pomoc doraźną i wsparcie specjalistyczne.

Fundacja Tęczowe Rodziny, Stowarzyszenie Grupa Stonewall i Fundacja Forever Young dzięki miejskiej dotacji prowadzą specjalistyczne wsparcie (głównie psychologiczne i psychiatryczne) dla osób LGBT+ zagrożonych łamaniem praw człowieka i dyskryminacją.

Od kilku lat prowadzone są zajęcia antydyskryminacyjne według pomysłu poszczególnych szkół, dofinansowane z budżetu miasta. W tym roku prowadzone będzie również po raz pierwszy – pilotażowo – szkolenie dla kadry pomocy społecznej pracującej z osobami narażonymi na łamanie praw człowieka, w szczególności osobami LGBT+.

W listopadzie zaś odbędzie się już po raz trzeci Poznański Tydzień Tolerancji – promocja szacunku i akceptacji wobec każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, wyznania, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, płci, koloru skóry, pochodzenia czy stopnia sprawności.

Choć wszystkich działań jest sporo – to ciągle jeszcze za mało, by osoby LGBT+ czuły się nie tylko w Poznaniu, ale i w Polsce bezpiecznie. Badania Kampanii Przeciw Homofobii dowodzą, że ponad 70 proc. badanych osób LGBT+ doświadcza różnych form przemocy, tyle samo nastolatków LGBT+ czuje się osamotnionych. Jedynie jedna czwarta znajduje pełną akceptację u swoich matek, a tylko 12 proc. u ojców. Połowa ma nasilone lub silne objawy depresji, a 69 proc. rozważało samobójstwo.

Wesprzeć osoby LGBT+ może każdy, niezależnie od akcji. Wystarczy stawać po ich stronie, reagować na przemoc wobec osób LGBT+, nie śmiać się z homofobicznych żartów, nie popierać dyskryminacji tych osób i mówić wprost: „LGBT to nie ideologia. LGBT+ to ludzie”.

UMP