Poznań: Miasto rozbudowuje monitoring. Będzie bezpieczniej!

W stolicy Wielkopolski przybywa miejsc obserwowanych przez kamery. W sierpniu nowe punkty stanęły w centrum, do końca roku pojawią się kolejne w innych częściach miasta. Aktualnie funkcjonuje w nim prawie tysiąc kamer.

Miasto Poznań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców rozbudowując system monitoringu. W sierpniu, przy współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto i Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, włączyło do systemu cztery nowe punkty kamerowe (4 kamery obrotowe). Są one zlokalizowane w obszarze ulic Piaskowej i Szyperskiej. Dodatkowo, dzięki wdrożonym rozwiązaniom (nowa macierz dyskowa), możliwa będzie archiwizacja obrazu z kamer przez okres aż 30 dni.

Rozbudowę systemu monitoringu poprzedziło powstanie miejskiej infrastruktury teletechnicznej. Jest ona niezbędna do zapewnienia transmisji obrazu z kamer do centrów obserwacji. Koszt budowy infrastruktury i instalacji kamer wyniósł prawie 250 tys. zł.

Miasto Poznań zawarło także umowę na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na osiedlach Główna, Krzyżowniki – Smochowice i Naramowice. Do końca roku nowe punkty kamerowe zostaną zainstalowane w parku im. ks. T. Kirschke (1 kamera stałopozycyjna), przy ul. Przytocznej (1 kamera obrotowa mobilna) oraz na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Obrońców Tobruku. Koszt inwestycji to prawie 135 tys. zł (ponad 83 proc. środków na ten cel przekazały rady osiedli).

Aktualnie w systemie monitoringu wizyjnego miasta funkcjonują 953 kamery. To ważny element systemu bezpieczeństwa. W 2019 roku operatorzy, wykryli i przekazali odpowiednim służbom zgłoszenia o 7783 zdarzeniach, które wymagały interwencji. W pierwszej połowie 2020 r. było ich 3580. W większości przypadków interweniuje Straż Miejska. Czasem sprawy kierowane są do innych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego.

UMP, el