Poznań: Konsultacje zmian na ul. Swoboda

Marcelińska, droga rowerowa fot. ZDM
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Jeszcze do 21 maja trwają jeszcze konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Swoboda.

Chodzi o odcinek ulicy od Marcelińskiej do Bukowskiej.
„Projektowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania organizacji ruchu w rejonie ulicy do obowiązujących przepisów i potrzeb różnych grup użytkowników” – informuje Miejski Inżynier Ruchu. – „Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie wynikła z dużego zainteresowania społecznego tematem, rozbieżnych oczekiwań różnych grup mieszkańców oraz z chęci zebrania możliwie licznych i miarodajnych opinii co do oczekiwań i proponowanych rozwiązań”.

Mieszkańcy mają do wyboru dwa warianty organizacji ruchu na ul. Swoboda:

– ruch jednokierunkowy od ul. Marcelińskiej do ul. Świt, umożliwiający zwiększenie liczby miejsc postojowych ze 150 do 156 przy jednoczesnej poprawie komfortu i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (wariant preferowany przez władze miasta);

– ruch dwukierunkowy, który nie jest preferowany z uwagi na ograniczenie liczby miejsc postojowych ze 150 do 60, wynikające m.in. z obowiązku zapewnienia pieszym wymaganej przepisami minimalnej szerokości chodników.

11 maja 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne online z mieszkańcami na platformie Zoom, podczas którego obie propozycje wariantów zostały szczegółowo omówione przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Mieszkańcy mogli zadawać pytania tak Miejskiemu Inżynierowi Ruchu, jak i innym specjalistom obecnym na spotkaniu online.

Propozycje i wnioski, jakie składali mieszkańcy, zostały odnotowane jako opinie do projektów zmian – te, które były zgodne z prawem. Bo jak podkreślali specjaliści obecni na spotkaniu, wiele zmian, jak zakaz parkowania w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, dojazdów do posesji i na terenach zieleni wynikają z obowiązującego prawa, tylko po prostu przez długi czas nie były przestrzegane. Tu więc nie ma o czym dyskutować – tak stanowi prawo.

Do 21 maja każdy zainteresowany może jeszcze zgłaszać swoje uwagi, opinie i propozycje mailem na adres konsultacjemir@um.poznan.pl lub w formie listownej na adres Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – Miejski Inżynier Ruchu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Zapis ze spotkania można natomiast obejrzeć na profilu Poznania na Youtube.

UMP

Podziel się: