Średzka Kolej Powiatowa fot. A. Rataj

Poznań: Chrońmy pozostałości Średzkiej Kolei Powiatowej!

Z taką interpelacją zwrócił się do prezydenta Poznania radny Andrzej Rataj. Jego zdaniem pozostałości tej unikalnej wąskotorowej linii kolejowej trzeba objąć ochroną.

Średzka Kolej Powiatowa została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku i łączyła Poznań ze Środą Wielkopolską oraz z innymi miejscowościami w tej części Wielkopolski. Jej ślady można napotkać we wschodniej części Poznania, na przykład w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód i Kobylepole, a także Antoninka, Chartowa, Franowa i Szczepankowa. Linie te były rozbudowywane i wykorzystywane intensywnie do czasów II wojny światowej, jako ważny element transportu osobowego i towarowego w tej części Wielkopolski.

Jednak po wojnie znaczenie tej kolei spadało, a jej kolejne odcinki były likwidowane i rozbierane. Jednak nadal w terenie można znaleźć ślady linii, budynki i urządzenia, które stanowią świadectwo minionej epoki (dziedzictwo inżynierii komunikacyjnej).

Jak uważa radny Rataj, ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
– Dlatego warto ochronić te pozostałości, otoczyć je opieką i udostępnić do celów krajoznawczych i rekreacyjnych – wyjaśnia cel interpelacji. – Chociażby w tej części, która w najmniejszym zakresie koliduje ze współczesnym rozwojem urbanistycznym i komunikacyjnym Poznania.

W swojej interpelacji radny zapytał prezydenta, jakie pozostałości Średzkiej Kolei Powiatowej znajdują się obecnie na terenie Poznania i w jakim są stanie, a także kto jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym pozostałych po niej nieruchomości. Radnego interesowało też to, jakie działania były podejmowane w przeszłości, są podejmowane obecnie i będą podejmowane w przyszłości dla objęcia ochroną pozostałości Średzkiej Kolei Powiatowej.

Z uzyskanej odpowiedzi Prezydenta Miasta Poznania wynika, że Średzka Kolej Powiatowa została wpisana do rejestru zabytków, ale tylko w części.
– Ochronie konserwatorskiej podlega istniejący fragment linii Dawnej Kolei Średzkiej Powiatowej wraz z kompleksem dawnej stacji Kobylepole, w skład której wchodzą zachowane: dworzec z peronem, budynek parowozowni, warsztaty z obrotnicą, magazyn i domy mieszkalne – wyjaśnia radny. – Zostały również wskazane ulice wyznaczające granice stacji, na których obecnie znajdują się jedynie fragmenty torów
bądź ślady po nieistniejącym już torowisku.

Miejski Konserwator Zabytków zadbał więc o to, by tory zostały wkomponowane w nawierzchnie ulic, na przykład na narożniku ul. Katowickiej i Lwowskiej. Jest tam też płyta informacyjna. Z kolei przy ul. Wilczej 19 i 21 trwa właśnie odtwarzanie w nawierzchni śladu przebiegu dawnego torowiska, a przy stacji Kobylepole trwa konserwacja zachowanych fragmentów torowiska oraz wkomponowaniu ich w nawierzchnię.

Trwają także prace nad spójnym systemem oznaczenia pozostałości torowiska i jego śladów, a także uwzględnieniu zabytku w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

4.8 4 votes
Oceń artykuł

3 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze