Poznań: Brandenburgia wesprze Viadrinę

4,16 mln euro – taką kwotą kraj związkowy Brandenburgia wesprze European New School na Viadrinie, którego częścią jest Collegium Polonicum UAM. Właśnie podpisano dodatkową umowę.

Kraj związkowy Brandenburgia do 2023 r. wesprze rozwój European New School of Digital Studies (ENS) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kwotą 4,16 mln euro. Minister Nauki dr Martina Münch i prezydentka Viadriny prof. dr Julia von Blumenthal podpisały w tej sprawie porozumienie. W związku z tym finansowanie wzrośnie z 70.000 euro w tym roku do 1.174 mln euro w 2023 roku.

Co to oznacza dla uczelni – i dla Collegium Polonicum? To szansa na dalszy rozwój. Julia von Blumenthal zapowiedziała od razu ogłoszenie konkursu na cztery profesury, które nadadzą profil European New School of Digital Studies w zakresie badań i nauczania. Cztery profesury obejmą dziedziny: „Zarządzanie informacją i cyfrowa transformacja”, „Prawo i etyka społeczeństwa cyfrowego”, „Socjologia technologii” oraz „Teoria polityczna i cyfrowa demokracja”. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w semestrze zimowym 2020/21 w ramach kierunku studiów „Master of Digital Entrepreneurship”.

W tym samym kierunku podążają działania poznańskiej uczelni.
– W UAM trwają prace nad zgłoszeniem wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego powołania wspólnego kierunku „Master of Digital Entrepreneurship” – powiedział prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM ds. Collegium Polonicum. – Uzyskanie takiej zgody jest – w świetle obowiązującego prawa – warunkiem niezbędnym do uruchomienia nowego kierunku.

Minister Nauki Brandenburgii, dr Martina Münch, również z zadowoleniem przyjęła tworzenie nowego filaru naukowego.
– European New School of Digital Studies w zakresie prowadzonych badań koncentrować się będzie na bardzo aktualnym temacie – zauważyła.

– Ten krok jest wynikiem pogłębionej i dobrej współpracy pomiędzy uniwersytetami w Poznaniu i we Frankfurcie nad Odrą – podsumował dr Dietmar Woidke, Premier Brandenburgii. – Cieszy mnie wynikające z tego wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy naukowej, która będzie miała pozytywny wpływ na region.

UAM, el

Podziel się: