Poznań: Będą świadczenia żłobkowe dla rodziców

Radni uchwalili poznańskie świadczenie żłobkowe w wysokości 600 zł miesięcznie. Pozwoli ono rodzicom na dalsze posyłanie dzieci do niepublicznych żłobków, nawet jeśli w tym roku nie dostały miejskiego dofinansowania.

Świadczenie zostanie przyznane rodzicom, których dziecko chodzi do żłobka, ale placówka nie otrzymała w tym roku dotacji w drodze ogłoszonego w czerwcu 2020 konkursu ofert – choć miała ją wcześniej. Mogą na nie liczyć również rodzice maluchów, których pobyt w żłobku do 31 sierpnia 2020 r. był częściowo finansowany z poznańskiego świadczenia żłobkowego – ale placówka nie otrzymała dofinansowania, a dziecko będzie do niej nadal chodzić od września.

Wysokość poznańskiego świadczenia żłobkowego będzie wynosić 600 zł miesięcznie. Ta kwota nie będzie przekazywana rodzicom, ale trafi bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny.

Wsparcie przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy mieszkają w Poznaniu i tu rozliczają podatki. Prawo do niego ustala się na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji rodzice znajdą na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

UMP, el

Podziel się: