Poznań: 17 projektów z Wielkopolski do Krajowego Planu Odbudowy

Dodatkowe środki na opiekę onkologiczną, zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego, drogi rowerowe i zbiornik retencyjny w Wielowsi Klasztornej. I te kilkanaście innych projektów została zatwierdzonych przez zarząd województwa wielkopolskiego, a następnie przekazana stronie rządowej.

Uwagi do zgłoszonych projektów można było składać w dniach 9-14 sierpnia podczas konsultacji na stronie internetowej. Zgłoszono ich 51, a zarząd województwa rozważył wszystkie.
– Rozpatrzyliśmy wszystkie zgłoszone postulaty, uwzględniając część z nich w zakresie poszerzenia projektów – powiedział marszałek Marek Woźniak. – Część jednak – z uwagi np. na ich lokalny charakter, nieprzystający do schematu Krajowego Planu Odbudowy – odrzuciliśmy. Łączna wartość wszystkich projektów, które zgłosiliśmy, wynosi niemal 6,5 mld złotych.

Uwagi miały zróżnicowany charakter. Dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii: przedstawienia propozycji kolejnych projektów do zgłoszenia w ramach naboru do Krajowego Planu Odbudowy, rozszerzenia projektów, które były przedmiotem konsultacji społecznych i ujęcia w projektach wskazanego w uwadze zakresu oraz przedstawienia poparcia dla projektu, który był konsultowany społecznie jako propozycja do zgłoszenia w naborze do Krajowego Planu Odbudowy.

Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią covid-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP, projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe.

Ocena projektów będzie realizowana jesienią bieżącego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poniżej przedstawiamy propozycje projektów planowanych do zgłoszenia z terenu województwa wielkopolskiego w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy:

1. HPC4Poland -­ Rozwój infrastruktury i usług węzła innowacji cyfrowych (DIH) na rzecz wzmocnienia gospodarki i Przemysłu 4.0
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe – 65 000 000 zł

2. Dostosowanie opieki onkologicznej do standardów poepidemicznych – rozbudowa zakresu i adaptacja sposobów udzielania świadczeń onkologicznych
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – 230 000 000 zł

3. Zwiększenie Bezpieczeństwa Epidemiologicznego Pacjentów w Województwie Wielkopolskim
SWW – 18 000 000 zł

4. Program rozwoju ścieżek rowerowych
SWW/WZDW – 300 000 000 zł

5. Program budowy obwodnic
SWW/WZDW/Powiat Poznański – 413 500 000 zł

6. Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego
SWW – 960 000 000 zł

7. Poprawa dostępności obszarów wykluczonych komunikacyjnie poprzez:
1) Modernizację linii kolejowej nr 368 Szamotuły – Międzychód.
2) Modernizację ciągu komunikacyjnego na liniach 236/390 Wągrowiec-Rogoźno-Czarnków.
3) Modernizację linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń
PKP PLK – 350 000 000 zł, 400 000 000 zł i 200 000 000 zł

8. Budowa dwóch nowych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny wraz z przebudową infrastruktury na istniejących liniach kolejowych
PKP PLK – 921 000 000 zł

9. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie
PGW Wody Polskie – 1 000 400 000 zł

10. Poligon energii wielomodalnej
Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN – 109 600 000 zł

11. Produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem infrastruktury powęglowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin („ZE PAK”).
ZE PAK S.A. – 395 000 000 zł

12. Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce
SWW – 80 000 000 zł

13. Nowoczesna i bezpieczna szkolna infrastruktura teleinformatyczna Województwa Wielkopolskiego
SWW – ODN w Poznaniu – 312 000 000 zł

14. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030
SWW – ODN w Poznaniu – 140 000 000 zł

15. Kompetencje przyszłości: Dostosowanie edukacji młodzieży i dorosłych do dynamiki wielkopolskiego rynku pracy
Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 150 000 000 zł

16. Rewitalizacja śródmieścia miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem budowy Centrum Muzyki
Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego/Miasto Poznań/SWW – 350 000 000 zł

17. Zwiększenie mobilności wielkopolskiej służby zdrowia poprzez cyfryzację badań obrazowych oraz rozwój telemedycyny
Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. w partnerstwie z Województwem wielkopolskim oraz szpitalami samorządowymi – 80 000 000 zł

UMWW, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze