Pieniądze na remonty dla domów samopomocy

Podpisanie umów dla ŚDP w Kościanie fot. WUW

Remonty, które podwyższą standardy środowiskowych domów samopomocy w Kościanie i powiecie kościańskim – na to zostanie przeznaczone prawie 6,5 mln zł rządowego dofinansowania. Umowy podpisał w Kościanie wojewoda Michał Zieliński.

Środowiskowe domy samopomocy to placówki okresowego, dziennego lub całodobowego pobytu przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Ich podopieczni otrzymują tam opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w różnym stopniu i na różnych poziomach.
– Na terenie całego kraju mamy 855 środowiskowych domów samopomocy, z których korzysta około 35 tys. osób – mówiła mówiła minister Marlena Maląg, która wzięła udział w wydarzeniu. – Tutaj w Wielkopolsce to 74 placówki, które oferują miejsce dla ponad 2,5 tys. osób. Ale bardzo ważne jest to, aby powstawały kolejne takie placówki, abyśmy przede wszystkim z jednej strony wypełniali „białe plamy”, ale także podnosili standard świadczonych usług.

Domy są w całości finansowane z budżetu państwa – w 2022 roku województwo wielkopolskie otrzymało na ten cel ponad 62 mln zł, a w roku 2023 – ponad 71,7 mln zł. Jak powiedział wojewoda Michał Zieliński – placówki są bardzo ważną częścią sieci oparcia społecznego.
– Przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku osoby, które wymagają takiego wsparcia – podkreślił wojewoda. – Podpisane dziś umowy to inwestycje w miejsca stworzone z myślą o pomocy drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza tym osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują.

Zgodnie z umową Kościan uzyskał dofinansowanie w wysokości 5,6 mln zł na adaptację budynku narożnikowego znajdującego się przy ul. Piłsudskiego i Grodziskiej w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z pierwszym wyposażeniem. ŚDS obecnie mieści się przy ul. Szczepanowskiego 1 i zapewnia wsparcie 36 osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym 23 osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W nowej siedzibie będzie o cztery miejsca więcej dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ale warunki pobytu poprawią się wszystkim podopiecznym.

Z kolei powiat kościański dzięki 810 tys. zł, które dostanie, będzie mógł rozbudować Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie o dużą i przestronną salę ogólną. Będzie ona pełnić funkcję świetlicy, sali zajęć grupowych, towarzyskich czy kulturalnych. Powstaną także pokoje dla kierownika i głównego księgowego, a dzięki zwolnieniu części gabinetu pielęgniarki i pracownika socjalnego powstanie przestrzeń, w której będą mogły odbywać się zajęcia psychologiczne.

– Niezmiernie się cieszę i bardzo dziękuję samorządowcom, że realizujecie państwo te zadania, bo one wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – mówiła minister Maląg. – Dlatego też wszystkie inne zadania, takie jak inwestycje strategiczne, które wspomagają rozwój naszych lokalnych ojczyzn, są bardzo potrzebne, a zadania, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, są wyjątkowo ważne.

Podziel się:

Ostatnio dodane: