Odszkodowanie za niepełnosprawne dziecko, a błąd medyczny

Odszkodowanie za niepełnosprawne dziecko, a w zasadzie możliwość jego otrzymania na drodze sądowej, to temat, który powinien zainteresować każdego rodzica, opiekującego się chorym synem lub córką.

Często zdarza się, że przyczyną niepełnosprawności dziecka jest błąd lekarski, w tym w szczególności błąd okołoporodowy. Czy w takiej sytuacji rodzice mogą starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dziecka? Odpowiedź brzmi – tak. W dzisiejszym artykule podpowiadamy od czego zacząć, ile można otrzymać i przytaczamy wyroki sądów korzystne dla niepełnosprawnych dzieci.

Niepełnosprawność dziecka, a błąd medyczny – odszkodowanie

Niepełnosprawność według standardów Światowej Organizacji Zdrowia definiuje się jako stan, w którym osoba nie może samodzielnie, w całości lub częściowo zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego. Przyczyną tego stanu jest upośledzenie fizyczne lub psychiczne. W przypadku niepełnosprawnych dzieci przyczyną tego stanu, związaną z błędami lekarskimi zwykle są:

 • Zaniechanie przeprowadzenia cesarskiego cięcia, mimo wystąpienia przeciwwskazań do porodu siłami natury
 • Zbyt późne przeprowadzenie cesarskiego cięcia
 • Wadliwa diagnostyka stanu matki i płodu, przez którą lekarz na czas nie podejmuje leczenia
 • Zaniechanie monitorowania stanu matki i dziecka

Wszystkie powyższe, a także wiele innych zaniedbań, skutkować mogą wystąpieniem niedotlenienia, porażeniem splotu ramiennego dziecka, urazami obojczyka i bioderek, urazami czaszkowymi i szeregiem innych niebezpieczeństw. Wszystkie one  konsekwencji prowadzą do niepełnosprawności dziecka w mniejszym lub większym stopniu. Wielu z nich, gdyby tylko personel medyczny postąpił zgodnie ze standardami i aktualną wiedzą medyczną, dałoby się uniknąć. Zrozumiały jest więc fakt, że rodzice poszkodowanych dzieci szukają pomocy, w tym również finansowej. Okołoporodowy błąd medyczny i niepełnosprawność dziecka potrafią przecież zrujnować życie całej rodzinie.

Odszkodowanie za niepełnosprawne dziecko – ile można otrzymać?

Niemożliwe jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każdy przypadek jest inny, a niepełnosprawność niepełnosprawności nierówna. Świadczeniami o najwyższej wysokości są zwykle zadośćuczynienia, które oprócz odszkodowań również przysługują niepełnosprawnym dzieciom, pokrzywdzonym skutkami błędów medycznych. Zadośćuczynienia przysługują za doznane szkody niemajątkowe (krzywdy). W przypadku niepełnosprawności dziecka, zwykle wynoszą od kilkuset tysięcy do nawet miliona złotych.
Przy ustalaniu należnej niepełnosprawnemu dziecku wysokości świadczenia, sąd bierze pod uwagę:

 • Rozmiar i stopień cierpień fizycznych i psychicznych dziecka
 • Skutki błędu medycznego – m.in. czas i intensywność odczuwalnego bólu
 • Ewentualną utratę zdolności do normalnego funkcjonowania lub znaczne jego utrudnienie
 • Zabiegi operacyjne, które przechodziło dziecko i ich bolesność
 • Długość leczenia i rehabilitacji
 • Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego

Dla wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania nie ma natomiast znaczenia stopa życia poszkodowanego (stanowi tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt. II CSK 94/10). Co ciekawe, w określonych sytuacjach o zadośćuczynienie mogą ubiegać się również rodzice dziecka – jako świadczenie osobne niż zadośćuczynienie przyznane samemu dziecku. Pisałyśmy o tym w osobnym artykule.

Mimo pewnych (bardzo ogólnych) wytycznych, ustalenie satysfakcjonującej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia nigdy nie jest dla sądu zadaniem łatwym. Przy ustaleniu o jaką kwotę realnie może ubiegać się poszkodowane skutki błędu medycznego dziecko, zwykle niezbędna jest pomoc kancelarii prawa medycznego.

Odszkodowanie za niepełnosprawne dziecko – wyroki sądów, przykłady z praktyki

W praktyce, odszkodowania przyznawane z tytułu błędów medycznych zwykle są wysokie. Najwyższe są w przypadku błędów okołoporodowych, czyli takich, w których do niepełnosprawności doszło w okresie porodu, bezpośrednio go poprzedzającym lub następującym niedługo po nim.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat doszło do przyznania kilku naprawdę bardzo wysokich świadczeń. Przyznawane są też świadczenia w niższej wysokości, ponieważ – jak wiesz – wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

 • 20 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał dziewczynce dotkniętej niepełnosprawnością w stopniu znacznym (dziecięce porażenie mózgowe) 1 000 000 zł zadośćuczynienia. Dodatkowo, rodzicom dziecka sąd przyznał 100 000 złotych za naruszenie ich dóbr osobistych w postaci niezakłóconego życia rodzinnego i prawa do rozwoju osobistego.
 • W głośnej sprawie, w której orzekał Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 18 stycznia 2016 r., sygn. akt VI ACa 1405/14), dziewczynka, która na skutek błędu lekarzy znalazła się w stanie wegetatywnym, otrzymała 1 200 000 zł zadośćuczynienia. Ponadto, z powodu „zerwania więzi rodzinnych” zadośćuczynienie otrzymali również jej rodzice – matka 300 000 zł, ojciec 200 000 zł. Błąd lekarski polegał w tej sprawie m.in. na niewykonaniu cesarskiego cięcia, pomimo wskazujących na taką potrzebę wyników badania KTG oraz przeprowadzenie porodu kleszczowego o co najmniej pół godziny za późno.
 • Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. (sygn. akt I ACa 1024/16) przyznał poszkodowanemu dziecku 700 000 zł. Dziewczynka na skutek zaniechania przeprowadzenia przez szpital odpowiednich badań, doznała ciężkiego niedotlenienia centralnego układu nerwowego. Opóźniony jest jej rozwój ruchowy, rozwój mowy oraz obniżone są jej funkcje umysłowe i poznawcze. Niepełnosprawna dziewczynka będzie wymagała pomocy rodziców do końca życia.
 • W sprawie, w której orzekał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymany został wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, przyznający poszkodowanemu błędem medycznym chłopcu 250 000 zł. Błąd medyczny w tej sprawie polegał na przeprowadzeniu porodu siłami natury, pomimo przeciwwskazań. Chłopiec wskutek nieprawidłowego postępowania personelu medycznego, zmaga się z bezwładnością prawej ręki.

Kwoty jak widzisz – są wysokie. Postępowanie sądowe trwa jednak zazwyczaj kilka lat – zwykle nie mniej niż dwa. Najdłuższe sprawy trwają nawet blisko dziesięć lat. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zeznań świadków, konieczności powoływania kolejnych biegłych itp. Czasu trwania sprawy o błąd medyczny, w wyniku którego Twoje dziecko stało się niepełnosprawne, nie jesteśmy w stanie z góry przewidzieć. Z pewnością jednak gra warta jest świeczki. Zadośćuczynienie, odszkodowanie i pozostałe świadczenia mogą znacznie zwiększyć komfort życia Twój i Twojego niepełnosprawnego dziecka.

Jak dostać odszkodowanie za niepełnosprawne dziecko? Skontaktuj się z nami – pomożemy

Pierwszym – i najważniejszym – krokiem jest kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią prawa medycznego. Pacjenci w trudnych sprawach o błędy medyczne, a w szczególności okołoporodowe błędy medyczne, nie powinni działać samodzielnie. Prawnik od błędów medycznych pomoże nie tylko ustalić realną kwotę możliwych do otrzymania świadczeń, ale również przeprowadzi Cię przez całość skomplikowanego postępowania sądowego. Profesjonalnie przesłucha świadków, dopilnuje terminów, przygotuje wszystkie niezbędne pisma i dokumenty. Niezbędna jest także podstawowa wiedza medyczna, dlatego rekomendujemy wybór prawnika, który błędami medycznymi zajmuje się na co dzień.

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko stało się niepełnosprawne na skutek błędu lekarza, pielęgniarki lub innego członka szpitalnego personelu, zadzwoń do nas lub napisz. Być może nie jest jeszcze za późno.
Joanna Lazer, adwokat
Małgorzata Hudziak, radca prawny
Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa
Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001
Mail: [email protected]

Artykuł sponsorowany

Podziel się: