Nowy kierunek na UPP. Będzie kształcić informatyków

Uniwersytet Przyrodniczy fot. L. Łada

Informatyka i inżynieria danych – tak nazywa się nowy kierunek, na który zaprasza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierunek powstaje na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP i jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

“Trwająca od kilku lat transformacja cyfrowa rewolucjonizuje sposób, w jaki działają instytucje i przedsiębiorstwa na całym świecie” – wyjaśnia Uniwersytet Przyrodniczy genezę powstania kierunku. – “Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych, dane stały się cennym zasobem, który napędza innowacje i podejmowanie świadomych decyzji. Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebni są specjaliści od informatyki i inżynierii danych. Nowo tworzący się kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu doskonale wpisuje się w te potrzeby rynku pracy. Dzięki studiom będzie można dołączyć do grupy specjalistów, którzy projektują i wdrażają zaawansowane systemy przechowywania, przetwarzania i integracji danych”.

Program kierunku skupia się nie tylko na teorii, ale również na praktyce: będą więc zajęcia z programowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą, aby móc skutecznie gromadzić, analizować oraz przekształcać dane w potrzebne informacje. Studentom będą w tym pomagać doświadczeni wykładowcy, studenci będą też odbywać praktyki zawodowe tam, gdzie swoje umiejętności będą mogli sprawdzić i wykorzystać w praktyce.

– Gotowość cyfrowa przyszłych absolwentów w aspekcie wykonywanej pracy staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym szybko zmieniającym się i napędzanym przez technologię świecie – wyjaśnia ‪dr hab. inż. Krzysztof Koszela, opiekun kierunku. – Aby odnieść sukces zawodowy w przyszłości, poszczególne osoby muszą być biegłe w technologii cyfrowej i posiadać szereg umiejętności, które pozwolą im skutecznie poruszać się w cyfrowym krajobrazie.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów nie tylko z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, ale również pozostałych Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz osób z otoczenia gospodarczego.

– Nowoczesne podejście do realizacji tego programu studiów w pełni wpisuje się w misję uniwersytetu jako nowoczesnej uczelni przyrodniczej, będącej liderem aktywności badawczej i kształcenia – podkreśla prof. dr hab. Klaudia Borowiak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. – Zwiększy to konkurencyjność oferty dydaktycznej naszej uczelni o nowy, dotychczas nierealizowany w skali kraju kierunek studiów, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora gospodarki, w dobie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych oraz postępującej transformacji cyfrowej.

Przy planowaniu kierunku uwzględniono zapotrzebowanie gospodarki na pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie systemów przechowywania danych, systemów przetwarzania danych i systemów integracji danych. Absolwenci informatyki i inżynierii danych zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające odnaleźć się w dynamicznym świecie cyfrowych danych i tworzyć przyszłość opartą na inteligentnym wykorzystaniu informacji.

Podziel się: