Nowe przepisy dotyczące kwarantanny. Sprawdź szczegóły!

Ławica fot. UMP

Jak przypomina Port Lotniczy Poznań – Ławica, od 15 grudnia obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski. Istotne zmiany nastąpiły w przypadku osób przylatujących z państw Non-Schengen.

Wszyscy pasażerowie przylatujący spoza strefy Schengen muszą są okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowy lub PCR) w języku polskim albo w języku angielskim. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Osoby, które nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy Polski. Mogą też wykonać test na miejscu, na lotnisku, w namiocie usytuowanym na powierzchni trawiastej przed halą przylotów.

Po opuszczeniu autobusu, który zatrzyma się przed halą przylotów, osoby, które chciałyby wykonać test, powinny skierować się do namiotu usytuowanego naprzeciw hali przylotów. Czas oczekiwania na wynik wyniesie około 15 min.

Podróżujący ze Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii są zwolnieni z kwarantanny w tych przypadkach, gdy przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48 h licząc od momentu otrzymania wyniku, są w pełni zaszczepieni, a ostatnią dawkę przyjęli minimum 14 dni wcześniej. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej. Zwolnieni z kwarantanny są też ozdrowieńcy, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem oraz dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.

Źródło: Port Lotniczy Poznań – Ławica

Podziel się: