Minister Piontkowski o reżimie sanitarnym w szkołach

szkoła koniec roku fot. UMP
„Sytuacja epidemiczna pozwala na otwarcie większości placówek” – zapewnił minister podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Przestrzeganie zasad Głównego Inspektora Sanitarnego jego zdaniem zapewni uczniom bezpieczeństwo. Jedynie w powiatach żółtych i czerwonych będą obowiązywać dodatkowe środki ostrożności.

Minister odniósł się przede wszystkim do pytań zaniepokojonych rodziców. Wyjaśnił, że wyjazd za granicę nie oznacza automatycznie powrotu z koronawirusem, więc uczeń nie musi podlegać dodatkowym rygorom – jeśli jednak jego rodzina została objęta kwarantanną, to i on musi jej bezwzględnie przestrzegać.

Jeśli natomiast chodzi o szkołę, to wystarczy zastosować 10 prostych zasad, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Gdy się ma gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – należy zostać w domu. Trzeba często myć ręce i nie dotykać oczu, ust nosa, a także zrezygnować z podawania ręki na powitanie. Podczas lekcji należy korzystać wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych, a także mieć swoje jedzenie i napoje. Sprzęt sportowy i inny powinien być dezynfekowany po każdych zajęciach, o ile to możliwe, a przynajmniej raz dziennie.

Uczniowie powinni też unikać przebywania w większych grupach, a gdy poczują się źle – powinni o tym natychmiast powiadomić nauczyciela. Nauczyciel, gdy otrzyma taką informację od dziecka lub gdy sam zauważy niepokojące objawy – powinien natychmiast powiadomić o tym sanepid oraz rodziców, a dziecko odizolować do czasu ich przybycia w specjalnym pomieszczeniu. Rodzice powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

Uczeń może zostać skierowany do pracy zdalnej, gdy przebywa na kwarantannie, jest zakażony koronawirusem albo gdy zakażenie pojawi się w szkole. Może uczyć się w ten sposób także wtedy, gdy jest osobą przewlekle chorą, co potwierdza lekarz, więc bezpieczniejsza dla niego jest nauka zdalna. Także dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o zmianie systemu nauczania, o ile organ prowadzący wyda zgodę i o ile będzie to usprawiedliwione sytuacją epidemiczną.

W powiatach znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej uczniowie również normalnie pójdą do szkół, ale tam będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia. Na terenie szkół nie będą mogły przebywać osoby trzecie, o ile nie będzie to konieczne, wszyscy będą mieli obowiązek zachowania dystansu społecznego w przestrzeniach wspólnych oraz zasłanianie nosa i ust, a przed wejściem do szkoły będą musieli zmierzyć temperaturę. Odwołane zostaną wszystkie wyjścia grupowe i wycieczki, a lekcje wychowania fizycznego będą się odbywać wyłącznie na dworze. Ograniczenia będą dotyczyły także korzystania ze świetlicy – pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców pracujących.

MEN zapowiada, że w drugiej połowie sierpnia odbędą się spotkania z wojewodami, inspektorami sanitarnymi i dyrektorami szkół, by wyjaśnić wątpliwości. Ministerstwo jest też w trakcie opracowania materiałów informacyjnych dla nauczycieli i rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: