Policja fot. ilustracyjne Sławek Wąchała

Międzychód: Trzy interwencje w sprawie przemocy w rodzinie. Jednego dnia!

Międzychodzcy funkcjonariusze 12 listopada wydali aż trzy nakazy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Nakaz obowiązuje 14 dni.

Przepisy umożliwiające policjantom wydanie osobie stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia obowiązują od 30 listopada ubiegłego roku. Niestety, okazały się bardzo potrzebne – policjanci notują wiele takich interwencji, także w Międzychodzie. Ale jeszcze się nie zdarzyło, by były to aż trzy interwencje tego rodzaju w ciągu jednego dnia.

Przy okazji międzychodzcy funkcjonariusze przypominają, że przemoc w rodzinie nie dotyczy tylko bicia czy policzkowania. To wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste krewnych lub osób wspólnie zamieszkujących. Oprócz bicia może to być także przemoc psychiczna, a więc groźby, obrażanie, wyśmiewanie czy poniżanie, przemoc seksualna – zmuszanie do współżycia, do zachowań seksualnych, przemoc ekonomiczna – odmawianie dokładania się do budżetu domowego, dysponowanie bez porozumienia z partnerem pieniędzmi ze wspólnego budżetu, zaciąganie bez porozumienia pożyczek i kredytów obciążających wspólny budżet, wymuszanie dostępu do konta współmałżonka lub utrudnianie dostępu do konta wspólnego.

W każdym takim przypadku policjant może wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania na 14 dni i w czasie obowiązywania nakazu lub zakazu ma obowiązek co najmniej trzykrotnie sprawdzić, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane.

Źródło: KPP Międzychód

0 0 votes
Oceń artykuł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze