Marek Woźniak w Brukseli o Wielkopolsce i zmianach klimatu

– Klimat, środowisko i efektywność energetyczna to będą tematy wiodące w nowej perspektywie finansowej – powiedziała unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska na spotkaniu z marszałkiem Markiem Woźniakiem.

Komisarz przedstawiła polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy marszałek, najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. Kwestie ochrony środowiska i efektywności energetycznej są wśród nich najważniejsze. Unia Europejska poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz bardziej rozumiany i popierany przez obywateli.
– W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie – zaznaczył.

Spotkanie odbyło się w momencie intensywnych negocjacji w Europie nt. obsadzenia głównych stanowisk unijnych (tj. przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego; a także przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa). Nic więc dziwnego, że to właśnie te kwestie zdominowały spotkania zarówno z komisarz Bieńkowską, jak i z Josephem Daulem, Przewodniczym Europejskiej Partii Ludowej , który był gościem wczorajszego posiedzeniu grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów.

W trakcie spotkań w Brukseli Marek Woźniak kilkukrotnie podkreślał, że sytuacja, w jakiej znalazła się teraz UE – bez sprawnej decyzji nt. obsadzenia głównych stanowisk – jest bardzo niebezpieczna.
– Potrzebna jest teraz twarda, stanowcza i konsekwentna postawa odnośnie tego, co dzieję się za wschodnią granicą UE – zaznaczył w rozmowie z przewodniczącym Daulem. – Pojawiają się opinie ekspertów o cichym układzie między Rosją i USA, dotyczącym uznania tej części świata ponownie za rosyjską strefę wpływów. Joseph Daul podzielił ten pogląd i przyznał, że pilnie potrzebne jest silne unijne stanowisko i sprawna dyplomacja europejska, budująca międzynarodową pozycję UE.

Wczoraj wieczorem polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. Markku Markkula szczególnie podkreślił działalność marszałka Marka Woźniaka w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów.

Spotkania odbyły się w ramach zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Reginów, w której uczestniczył M. Woźniak. Poświęcona była ona m.in. roli europejskich regionów w zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju.

Biuro Wielkopolski w Brukseli, el

Dodaj komentarz

avatar