Koniec drugiego etapu prac na ul. Jackowskiego

Trwają ostatnie prace wykończeniowe, a w rejonie realizacji robót systematycznie pojawia się nowe oznakowanie. Prace związane z drugim etapem przebudowy ul. Jackowskiego przebiegają zgodnie z planem.

Według harmonogramu roboty polegające na budowie wyniesionego skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka zakończą się jeszcze w tym tygodniu. Po zakończeniu budowy skrzyżowania zmieni się organizacja ruchu, a drogowcy przystąpią do realizacji kolejnego etapu inwestycji – przebudowy ul. Jackowskiego od ul. Wawrzyniaka do ul. Polnej.

Zakończenie całości inwestycji, która obejmuje przebudowę ul. Jackowskiego od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej, zaplanowano na koniec listopada. Na tym odcinku wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesję. Uspokojony zostanie ruch, pojawi się także nowa zieleń i elementy małej architektury.

Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od najbliższego poniedziałku (15 lipca). Wszyscy użytkownicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM, el

Dodaj komentarz

avatar