Kalisz: Czy biskup Janiak udzieli święceń kapłańskich? Mieszkańcy protestują

katedra Kalisz fot. FB
Biskup jest jednym z bohaterów filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Zdaniem mieszkańców powinien zostać odsunięty od życia publicznego. Tymczasem w sobotę 23 maja będzie udzielał święceń kapłańskich w kaliskiej katedrze.

Mieszkańcy są zbulwersowani decyzją władz kościelnych. Już zażądali od władz miasta, by nie zapraszały biskupa na żadne miejskie uroczystości – petycję z w tej sprawie można podpisać tutaj. A przewodniczenie takiej uroczystości jak udzielanie święceń młodym kapłanom przez takiego człowieka jak biskup Janiak to coś, co przekracza ich możliwości pojmowania.

Przypomnijmy, że film opowiada historię mieszkańców powiatu kaliskiego, którzy, będąc w wieku od 7 do 13 lat, byli wykorzystywani seksualnie przez księdza Arkadiusza H. Biskup Janiak wiedział o tym, ponieważ otrzymywał skargi od rodziców dzieci. Ale zamiast zareagować – zatuszował sprawę.

„Jestem zbulwersowana, że biskup z takim pasmem podejrzeń pod własnym adresem ma uczestniczyć w tak ważnym dla życia kościelnego wydarzenia jak wyświęcenie nowych księży” – napisała do nas jedna z mieszkanek Kalisza. – „W świetle niedawnego skandalu wywołanego filmem dokumentalnym braci Sekielskich pod tytułem „Zabawa w chowanego”, uważam, że biskup nie powinien uczestniczyć w tak ważnym w życiu kościoła i wiernych wydarzeniu. Wytyczne polskiego Episkopatu nakładają na biskupów diecezjalnych bądź wyższych przełożonych zakonnych konieczność przeprowadzenia wstępnego dochodzenia kanonicznego, o ile otrzymają oni „przynajmniej prawdopodobną wiadomość o popełnieniu przez duchownego czynu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej 18. roku życia. W dalszej części dokument stwierdza jasno, że “na podstawie art. 240 kk, każdy mając wiarygodną wiadomość o usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego, określonego w art. 197 § 3 lub 4 kk, art. 198 kk, art. 200 kk ma obowiązek zawiadomienia organów ścigania. Niewypełnienie takiego obowiązku jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech”. W imieniu swoim i wielu innych mieszkańców i mieszkanek Kalisza i powiatu, zwracam się z prośbą o nagłośnienie tej sprawy – biskup Janiak powinien ustąpić!”.

Czy rzeczywiście to biskup Janiak będzie udzielał święceń? Na stronie kurii znajduje się tylko informacja o samym wydarzeniu, bez wskazania, kto udzieli święceń sześciu diakonom. Tego samego dnia święcenia odbywają się również w Ostrowie Wielkopolskim – zazwyczaj więc w Kaliszu święcił biskup, a w Ostrowie – biskup pomocniczy. Kaliska kuria zwraca jedynie uwagę, że nikt nie odsunął księdza biskupa od posługi kapłańskiej, a więc też i nie zabrał mu prawa do święceń księży.

Jednak ferment wokół osoby biskupa narasta. Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, już zwrócił się do Watykanu o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Jego zdaniem film braci Sekielskich pokazał, że biskup jako przełożony nie wypełnił swoich obowiązków, a przez to – nie dochował standardów ochrony dzieci i młodzieży obowiązujących duchownych. Mieszkańcy Kalisza protestowali też przed siedzibą kurii – w proteście wzięło udział około 200 osób. Część z nich uważa, że biskup powinien zrezygnować ze święceń kapłańskich i zamierzają zorganizować protest przed katedrą.

el

Podziel się: