Jak idą prace na Górnym Tarasie Rataj?

Widać postęp rozpoczętych w sierpniu prac w okolicy ronda Żegrze. Pierwszy etap przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj potrwa do połowy 2019 roku, natomiast w styczniu rozpocznie się kolejny, związany z przebudową torowo-sieciową od tunelu przy os. Lecha do ronda Żegrze.

Powstała już niemal cała infrastruktura podziemna – wodociągów, gazociągów, kanalizacji telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej. Wykonawca rozebrał już ponad połowę przejścia podziemnego i przeniósł stację transformatorową z przejścia podziemnego w nową lokalizację przy rondzie. Powstały warstwy konstrukcyjne jezdni (w tym warstwy asfaltowe) między ul. Unii Lubelskiej a Kurlandzką, niemal połowa nawierzchni chodnika oraz torowisko z rozjazdami w kierunku ulic Żegrze, Hetmańskiej i Unii Lubelskiej.

Obecnie trwa układanie płytek chodnikowych na odcinku między stacją BP a ul. Unii Lubelskiej oraz warstw konstrukcyjnych jezdni na wylocie z ronda Żegrze w kierunku ul. Unii Lubelskiej. Do końca roku ułożone zostaną w tym miejscu warstwy asfaltowe. Jednocześnie prowadzone są prace elektryczne i telekomunikacyjne, a także związane z odwodnieniem torowiska. Wykonawca będzie kontynuował przygotowanie podbudowy z kruszyw pod chodniki i ścieżki rowerowe. Cały pierwszy etap prac, związany z rozbudową ronda Żegrze, potrwa do połowy 2019 roku.

Drugi etap od 2 stycznia

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, od 2 stycznia przyszłego roku, planowane jest wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu tramwajów na Górnym Tarasie Rataj na odcinku od os. Lecha (tunel Franowo) do przystanku Żegrze I oraz rozpoczęcie robót na tym odcinku trasy. Rozpocznie się rozbiórka torowiska i sieci trakcyjnej, co w dalszej kolejności pozwoli na prowadzenie robót związanych z budową podziemnej sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą również na łuku ulic Hetmańskiej i Żegrze, a w dalszej kolejności układane będą na tej części ronda warstwy konstrukcyjne jezdni. Na początku stycznia planowane jest rozpoczęcie remontu stacji prostownikowej Żegrze i muru oporowego tunelu Franowo, co będzie powodować czasowe utrudnienia w ruchu przy przystanku os. Czecha.

Od środy, 2 stycznia, tramwaje linii nr 17 kursować będą trasą Kórnicką do Franowa. W związku z tym wzmocniona będzie komunikacja zastępcza. Autobus za tramwaj T1 kursować będzie częściej – co 5 minut w dni robocze (w godz. 6.00 – 19.00), a w soboty i niedziele co 10 minut.

Linia nr 17

OGRODY – Dąbrowskiego – Fredry – … – Trasa Kórnicka – FRANOWO

Linia T1

RONDO STAROŁĘKA – Hetmańska – Żegrze – Chartowo – OS. LECHA – Chartowo – Żegrze – Hetmańska – RONDO STAROŁĘKA

W trakcie realizacji tego etapu inwestycji będzie funkcjonować, zgodny z etapowo wprowadzaną czasową organizacją ruchu, przejazd wzdłuż ulic Żegrze i Chartowo. Planowana jest zmiana organizacji ruchu na rondzie Żegrze – ruch samochodowy będzie odbywał się nowymi warstwami asfaltowymi, a wjazd od ul. Unii Lubelskiej zostanie przywrócony.

Nowe oblicze GTR

Do końca 2019 roku na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna trasa tramwajowa – trwała, stabilna, dostępna dla osób niepełnosprawnych, gwarantująca ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz wysoki komfort podróżowania. Kompleksowo przebudowane zostanie torowisko, a także sieć trakcyjna na całym odcinku od ronda Żegrze do os. Lecha. Nowe oblicze zyskają przystanki tramwajowe, a przystanek Os. Czecha stanie się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, gdzie przesiadki będą dokonywane „drzwi w drzwi”. Korzyści odczują też piesi, którzy będą mogli korzystać z dodatkowego przejścia naziemnego w tym miejscu. Osobom niepełnosprawnym umożliwi ono swobodny dostęp do przystanku.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Autor: PIM / ZTM / UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: