Grzegorz Ganowicz w Związku Miast Polskich

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, będzie reprezentował stolicę Wielkopolski w Związku Miast Polskich. Zastąpi na tym stanowisku Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania.

Zdaniem Prezydenta Poznania Grzegorz Ganowicz to najlepszy kandydat do reprezentowania Miasta. Rolę tę będzie sprawował godnie i w sposób kompetentny. Zgodzili się z nim radni, którzy na wtorkowej sesji przegłosowali tę zmianę. Decyzja ta pozwoli Jackowi Jaśkowiakowi jeszcze bardziej skoncentrować się na pracy na rzecz miasta.

Poznań należy do Związku Miast Polskich od 1990 roku. Związek to organizacja samorządów miejskich. Został powołany, by opracowywać wspólne stanowisko wobec rządu i promować miasta członkowskich w Polsce i za granicą. W zakresie działalności związku jest też lobbing legislacyjny, wymiana doświadczeń, wsparcie eksperckie, współpraca zagraniczna oraz promocja i wspólna informacja.

Obecnie do Związku Miast Polskich należy 300 miast, co stanowi 76% miejskiej ludności kraju. Siedziba związku wraz z jego biurem znajduje się w Poznaniu. Członkowie jego zarządu wykonują swoją pracę społecznie.

W 2018 r. Miasto Poznań było jednym z najbardziej aktywnych uczestników prac Zarządu ZMP pod względem ilości przekazywanych uwag i opinii. W tym samym roku zarząd przyjął 21 stanowisk, zaopiniował 94 projekty ustaw i 61 projektów rozporządzeń. Projekty, które ZMP realizuje na rzecz miast, są dobrowolne. Wizyty studyjne, warsztaty organizowane są dla chętnych, a konferencje – darmowe.

Autor: UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze