Generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki przyjadą do Poznania

Podziel się!

Oddział ułanów w mundurach z czasów Napoleona, generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki przybędą 3 listopada na Stary Rynek. Inscenizacja upamiętni 212. rocznicę wjazdu generała i twórcy polskiego hymnu do Poznania.

Obaj wybitni mężowie stanu przybyli do stolicy Wielkopolski w listopadzie 1806 roku, jednak nie tylko to wydarzenie ma upamiętnić inscenizacja. Ma ona także przypomnieć, że i przed Powstaniem Wielkopolskim poznaniacy walczyli o wyzwolenie spod zaboru pruskiego.

Uroczysty wjazd generała Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego nastąpi w samo południe, a uświetni go oddział piechoty w mundurach z czasów Księstwa Warszawskiego, który odegra walkę oddziałów polskich i pruskich, Reprezentacyjny Pułku Ułanów Wielkopolskich, pokaz pirotechniczny oraz uroczyste odśpiewanie hymnu Polski z towarzyszeniem chórów i orkiestry z Dopiewa.

Po inscenizacji w Ratuszu, w Sali Renesansowej, nastąpi prezentacja obrazu Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r.”, będącego własności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Właśnie w siedzibie PTPN przy ulicy Mielżyńskiego odbędzie się kolejne spotkania z tej okazji: 8 listopada o godzinie 18.00 rozpocznie się wykład „Splątane drogi napoleońskiego żołnierza. Atanazy Raczyński”, który wygłosi przez dr hab. Michał Mencfel z Instytutu Historii Sztuki UAM.

Organizatorem obchodów jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wraz z partnerami: Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii M. Poznania – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Musica Nostra i Stowarzyszeniem Gloria in Musica.


Podziel się!

Dodaj komentarz

avatar