Drugi nabór do szkół średnich w Poznaniu

Ponad 3,8 tysiąca miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych – to szansa dla uczniów, którzy podczas pierwszego naboru nie dostali się do wybranej placówki.

Tegoroczna rekrutacja była wyjątkowo trudna, ponieważ o możliwość kontynuowania nauki starali się jednocześnie absolwenci podstawówek i gimnazjów – to efekt rządowej reformy oświaty. Miasto przygotowało dla nich aż 16 105 miejsc w pierwszym naborze. To bardzo dużo – dla porównania: w 2017 r. do poznańskich szkół przyjęto 6767 osób, a w 2018 r. – 6615.

W pierwszym naborze do poznańskich szkół złożono aż 17 833 wniosków. Zakwalifikowano 14 381 uczniów. Do środy 24 lipca młodzi ludzie, którzy dostali się do wybranej placówki, musieli potwierdzić, że będą się w niej uczyć. Zrobiło to ok. 85 proc. z nich, dlatego w środę część zajętych w pierwszym naborze miejsc automatycznie się „odblokowała”. Ostatecznie przyjęto więc 12 495 uczniów – najwięcej w liceach ogólnokształcących (aż 6576), nieco mniej w technikach (4785) i w szkołach branżowych pierwszego stopnia (1134). W efekcie zostało 3 605 wolnych miejsc.

Po analizie danych miasto zdecydowało o uruchomieniu aż 3 864 wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej. To oznacza, że uczniowie będą mieli do dyspozycji kolejne 1204 miejsca w liceach, 1369 miejsc w technikach i 1291 – w branżowych szkołach I stopnia.

Rekrutacja uzupełniająca, podobnie jak rekrutacja podstawowa, odbywać się będzie w elektronicznym systemie „Nabór”. Kandydaci, którzy będą aplikować w rekrutacji uzupełniającej, będą logować się za pomocą swojego dotychczasowego loginu i hasła. Natomiast ci, którzy będą składać wniosek elektroniczny po raz pierwszy, po jego wypełnieniu otrzymają wygenerowane hasło dostępu i login.

Do 30 lipca do godziny 15.00 uczniowie mogą składać wniosek o przyjęcie do szkoły. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 21 sierpnia o godz.10.00. Do 29 sierpnia do godz. 13.00 kandydaci powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Ostateczne wyniki – czyli lista przyjętych i nieprzyjętych – zostaną ogłoszone 30 sierpnia o godz. 13.00.

Jak zapewniają władze miasta, specjaliści z Wydziału Oświaty UMP na każdym etapie rekrutacji będą analizować zainteresowanie uczniów konkretnymi szkołami czy kierunkami edukacji i na tej podstawie ewentualnie podejmować dalsze możliwe i konieczne działania.

UMP, el

Podziel się: