Dodatkowe pieniądze dla szpitali w Wielkopolsce. „To duży zastrzyk środków”

Aneta Niestrawska fot. mat. pras.
34 miliony złotych. Tyle pieniędzy zostanie dodatkowo przekazane 35 szpitalom na terenie Wielkopolski.

Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w  szpitalach klinicznych i instytutach badawczych.

– To duży zastrzyk środków, zwłaszcza dla szpitali powiatowych. Za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego w ciągu ostatnich trzech lat na doposażenie i modernizację wielkopolskich lecznic przekazano ponad 30 mln zł – powiedziała Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

mat. pras. / op. AS

Podziel się: