Czy Poznań będzie miastem neonów?

Poznań miastem neonów - Fot. Cyryl - Cyfrowe Repozytorium Poznania

Poznań przez lata słynął ze swoich neonów, jednak teraz nie bardzo ma się czym pochwalić. Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, zamierza wspierać działania przywracające neony w Poznaniu.

Jak przypomina radny, Poznań od lat 60. XX wieku był miastem neonów i były one cechą charakterystyczną miasta, zwłaszcza że często ich autorami byli naprawdę wybitni artyści. jednak w latach 80. neony zaczęły znikać i obecnie mamy ich naprawdę niewiele. A zdaniem radnego warto zacząć je przywracać w przestrzeni publicznej, na ile finanse na to pozwolą – i na szczęście takie inicjatywy już się powoli pojawiają, tak ze strony właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, jak i Rady Osiedla Stare Miasto czy władz Poznania.

Neonowe Centrum Poznania

– Podejmowane już działania są bardzo dobrym przejawem rewitalizacji oraz troski o przestrzeń i estetykę – uważa radny Andrzej Rataj. – Dzięki temu nasze miasto będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów – Poznań znów może być miastem neonów.

Takie działania, jak uważa radny, powinno też wspierać miasto. Radny wystąpił z interpelacją do prezydenta, pytając w niej, jakie inicjatywy i działania zostały przeprowadzone w ostatnich latach w celu przywrócenia neonów – i jakie są w planach, a także, co może stać na przeszkodzie realizacji planów przywrócenia neonów w mieście.

– Z uzyskanej odpowiedzi prezydenta miasta Poznania wynika, że dotychczasowe działania miasta na rzecz zachowania i przywrócenia neonów dotyczyły przede wszystkim budynków zarządzanych przez instytucje miejskie – wyjaśnia Andrzej Rataj. – Przykładami takich inicjatyw jest neon „Kino Muza” na budynku przy ul. Św. Marcin 30. Działaniem wspierającym zachowanie i przywrócenie neonów w przestrzeni publicznej Poznania jest także odpowiednie sformułowanie przepisów dot. szyldów w projekcie tzw. uchwały krajobrazowej. Jak zaznacza prezydent miasta, w maju ogłoszony zostanie konkurs „Neonowe Centrum Poznania” – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe lub właściciele nieruchomości, którzy prowadzą działalność na obszarze ograniczonym ulicami: Święty Marcin – Gwarna – 27 Grudnia – plac Wolności – al. Marcinkowskiego, będą mogli zgłosić swoje projekty neonów. Powinni do nich dołączyć kosztorys realizacji oraz zgodę właściciela nieruchomości, na której ma się pojawić konstrukcja. Sąd konkursowy z nadesłanych projektów wybierze najlepsze, a miasto zapewni ich realizację, przy czym koszt pojedynczego neonu nie może przekroczyć 15 tys. zł. Na pulę nagród przeznaczono 80 tys. zł.

Dodatkowo miasto przeznaczy 20 tys. zł na naprawę jednego z najsłynniejszych miejskich neonów – Poznańskich Słowików, nazywanego także neonem Filharmonii Poznańskiej, który znajduje się na ulicy Św. Marcin. Zaprojektował go w 1974 roku poznański artysta plastyk Antoni Rzyski.

Miejski Konserwator Zabytków jest za

Konkurs „Neonowe Centrum Poznania” jest dotąd największą systemową inicjatywą skierowaną na zachowanie i przywrócenie neonów – podczas jego realizacji analiza silnych i słabych stron konkursu pozwoli na modyfikację jego zasad na potrzeby kolejnych edycji. Bo już dziś wiadomo, że z neonami tradycyjnymi może być kłopot, ze względu na to, że są energochłonne, a więc i kosztowne w utrzymaniu. Na szczęście nowoczesne, energooszczędne technologie pozwolą ominąć ten problem.

Nie powinno być kłopotu z odtworzeniem niegdyś istniejących neonów, ponieważ Miejski Konserwator Zabytków ma w swoich zasobach białe karty zachowanych neonów i ich pozostałości, wykonane na zlecenie Biura w latach 2008-2013.

– W ostatnich latach Miejski Konserwator Zabytków podejmował interwencje służące zachowaniu w maksymalnym stopniu istniejących wciąż neonów – podkreśla radny. – W przypadku pozyskania informacji o planowanych rozbiórkach lub likwidacji prowadzono rozmowy oraz stosowano dostępne narzędzia wynikające z przepisów prawa, które służyły ich zachowaniu lub przynajmniej wykonaniu odpowiedniej inwentaryzacji.

Miejski Konserwator Zabytków w pełni popiera wszystkie działania służące przywracaniu neonów w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru miasta będącego pod ochroną konserwatorską.
– W odpowiedzi na podjętą przez Radę Osiedla Stare Miasto uchwałę Miejski Konserwator Zbytków zadeklarował, że w ramach prowadzonych systematycznie działań ewidencyjnych wykonywać będzie aktualizację istniejących kart dotyczących neonów, zleci nowe, dla nowo powstałych obiektów, a także wykonywać będzie inwentaryzację fotograficzną – wyjaśnia Andrzej Rataj. – W przypadku uzyskania dodatkowych środków z budżetu miasta na ten cel, możliwe będzie przyśpieszenie tych działań oraz dodatkowe opracowanie kompleksowej dokumentacji w tym zakresie. W przypadku zabezpieczenia odpowiednich środków możliwa jest również realizacja programu służącego renowacji istniejących historycznych neonów oraz ich przywracanie. Część z nich miała bowiem charakter instalacji promocyjnych dla atrakcji turystycznych, ważnych punktów w mieście czy jego historii.

Podziel się:

Ostatnio dodane: