Czujniki pomiaru powietrza dla 160 szkół. Umowa podpisana

Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Rozstrzygnięto przetarg na ich montaż. Jego zwycięzca – firma INEA zainstaluje w szkołach czujniki, komputery i monitory pokazujące wyniki pomiarów. Przetarg, ogłoszony i rozstrzygnięty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, obejmuje też przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Z czterech oferentów, którzy wzięli udział w przetargu najkorzystniejsze warunki zaproponowała INEA, dostawca usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce. Firma zamontuje w 160 placówkach system składający się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego wewnątrz budynku oraz komputera. Zarząd stowarzyszenia i firmy INEA podpisali już umowę w tej sprawie. Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe w ciągu 4 tygodni. Montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map.

W ramach projektu, wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy), przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Prowadzący zajęcia, organizowane w okresie grzewczym, przedstawią temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne przygotowane przez INEA – spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

– Warunkiem rozwoju aglomeracji poznańskiej jest współpraca. Mamy już pierwsze połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uznaliśmy jednak, że ważny jest nie tylko transport. Dzisiejsza umowa pozwoli na zamontowanie w 160 szkołach na terenie metropolii czujników jakości powietrza. Dzięki temu dzieci i ich rodzice dowiedzą się, jaka jakość powietrza jest w ich najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcia ma wymiar edukacyjny. Mierniki pozwolą nam również stworzyć szczegółową mapę zanieczyszczeń, co pozwoli jeszcze skuteczniej zwalczać ich źródła – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Projekt potrwa trzy lata. INEA wyceniła jego realizację na 1 268 179,20 zł brutto.

– Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu też jest ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działanie jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu. Za stan czystości powietrza odpowiedzialni w dużej części jesteśmy my sami – mówi starosta poznański Jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

INEA dostarczy systemy pomiarowe dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań.

– Cieszę się, że ten pionierski projekt jest realizowany w Wielkopolsce. Będę pokazywać go jako wzór do naśladowania na innych terenach województwa i kraju, gdzie INEA posiada swoją infrastrukturę – zapowiada Janusz Kosiński – prezes zarządu INEA.

– Wygrana w tym projekcie bardzo nas cieszy. Ochrona środowiska i naszego zdrowia, a przede wszystkim zdrowia naszych dzieci jest dla nas bardzo ważna. Jeśli technologia może to wspierać, to jesteśmy bardzo zainteresowani takimi inicjatywami. Jestem przekonany, że uruchomienie monitoringu jakości powietrza w szkołach doprowadzi do zmiany sposobu myślenia oraz przyzwyczajeń nie tylko dzieci, ale też dorosłych – komentuje Michał Bartkowiak, Chief Operating Officer INEA.

Wielkości mierzone przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju. Prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi.

Umowa została podpisana przez Jacka Jaśkowiaka – prezydenta Poznania i prezesa zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Jana Grabkowskiego – starostę poznańskiego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Janusza Kosińskiego – prezesa zarządu INEA oraz Michała Bartkowiaka – wiceprezesa zarządu INEA. Na miejscu obecni byli także Adam Lewandowski – wiceprezes Stowarzyszenia, burmistrz Śremu, Marian Szkudlarek – członek zarządu Stowarzyszenia, burmistrz Swarzędza, Stanisław Filipiak – członek zarządu Stowarzyszenia, burmistrz Buku, a także Piotr Wiśniewski – dyrektor biura Stowarzyszenia i Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Autor: UMP