podpisanie porozumienia w sprawie dofinnasowania kupna radiowozu fot. policja Czarnków
Mundurowi z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mogą liczyć na wsparcie ze strony lokalnych samorządów. Wczoraj podpisane zostało kolejne już porozumienie pomiędzy gminą Czarnków a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dotyczące dofinansowania zakupu radiowozu.

Insp. Piotr Ryżek, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, podpisał porozumienie z Bolesławem Chwarściankiem, wójtem gminy Czarnków, porozumienie dotyczące wsparcia w dofinansowaniu zakupu nowego radiowozu w ramach Programu Modernizacyjnego Policji 50/50.

Insp. Piotr Ryżek serdecznie podziękował włodarzowi za wkład w poprawę warunków służbowych policjantów i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podkreślił, że wysoko ceni dotychczasową współpracę i wyraził głębokie przekonanie, że przyszłość pozwoli na realizację jeszcze wielu wspólnych planów i zamierzeń.

KPP Czarnków